Memurları yakından ilgilendiren ve  bazı ödemelerin geri alınmasının önünü açan düzenleme yayımlandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca kamu görevlisini etkileyecek olan yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıkça yapılan düzenlemeyle birlikte kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemeler faiziyle geri alınacak.

Hazine ve maliye bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan düzenleme kapsamında, kamu görevlilerine yapılan yanlış ve gereksiz ödemeler detaylı bir şekilde mercek altına alınacak. İnceleme sonunda eğer kamu değerlerine fazla ödeme yapıldığı tespit edilirse, gerçek dışı beyan, hile veya hata olup olmadığına bakılmaksızın, yanlış ödemeler faiziyle birlikte memurlarardan geri alınacak.

İl özel idare norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğinde değişiklik müdürler sınıflar kadro ve dereceler İl özel idare norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğinde değişiklik müdürler sınıflar kadro ve dereceler

Alacak Takibi ve Tahsilat Süreci Nasış İşleyecek

Kamu idareleri, fazla ödemenin tespiti sonrası 15 iş günü içinde ilgili belgeleri yetkili birime göndererek alacağın takibini yapacak. Zaman aşımı süresi içinde, yersiz ödemeler faiziyle kamu görevlilerinden tahsil edilecek. Ayrıca, ay başından sonra görevden ayrılan kamu görevlilerinden çalışılmayan sürelere ait peşin ödenmiş aylıklar geri alınacak.

SGK ve Aylıksız İzin Düzenlemeleri Mercek Altında

Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların genel sağlık sigortası primleri için borçlandırılmayacak ve SGK'dan iade talebinde bulunulmayacak. Memuriyeti sona erenlerin SGK'ya ödenen genel sağlık sigortası primleri, çalışılmayan süre için borç kaydedilecek.

Faiz Uygulamaları ve Ödeme Koşulları

Fazla veya yersiz aylık ödemelerden doğan alacaklarda, eğer sözleşmeyle faiz miktarı belirlenmemişse, yıllık yüzde 12 oranında faiz uygulanacak. Rızaen ödeme yapılmaması durumunda, ilgili birime borç kaydedilecek ve takip süreci başlatılacak.

Kamu Görevlilerine Yurt Dışı Görevlendirmeler

Kamu idarelerince yurt dışına gönderilen görevliler için de yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Öğrenim, staj veya benzeri nedenlerle yurt dışına gönderilenler, yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde yapılan harcamaları faiziyle geri ödemek zorunda kalacaklar. Bu alacaklar, borç miktarı ve ilgilinin durumuna göre en fazla 5 yıl süreyle taksitlendirilebilecek.