Memur maaşlarına ek zam 2023 Ocak ayı itibariyle kesinleşmiş oldu. TÜİK verilerine göre Ocak ayı enflasyonu memur maaşlarına Temmuz ayında yansıtılacak olan %6'lık toplu sözleşme zam oranını geçti. Buna göre artık memur maaşlarına enflasyon farkı kesinleşmiş oldu. peki memur maaşlarına yapılacak olan zamda yüzde 8 mi, yüzde 30 mu baz alınacak? İşte detaylar:

Memurun enflasyon farkında yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?
Memurların 2023 yılının Temmuz ayında enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 30' mu yoksa yüzde 8' mi esas alınacak?
TÜİK, 2023 yılı Ocak ayı enflasyonunu yüzde 6,65 olarak açıkladı.

2024 Temmuz zamlı yeni memur maaşları hesaplandı 2024 Temmuz zamlı yeni memur maaşları hesaplandı

Kamu personeli için 6. dönem toplu sözleşmede 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 8 zam kararı alınmış, enflasyon farkının da yüzde 8'e göre hesaplanması öngörülmüştü.

13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7431 sayılı Kanunun 7. maddesiyle 375 sayılı KHK'ya geçici bir madde eklenmiştir. Bu geçici maddeye göre toplu sözleşmede yer alan katsayıların 1 Ocak ila 30 Haziran arasında yüzde 30 zamlı uygulanması öngörülmüştür.

Ancak Kanun metninde yer alan hüküm gereğince, enflasyon farkında yüzde 8 dikkate alınacaktır. Zira Kanunun 7. maddesi, 6. dönem toplu sözleşmenin 8. maddesinin (ç) bendini değiştirmemiştir.

7431 sayılı Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

MADDE 7- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 43- 4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 dönemine ilişkin katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı %30 olarak uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde kapsamında katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını, ücret tavanlarını ve ortalama ücret toplamı üst sınırını söz konusu artış oranına uygun olarak belirler ve duyurur."

2022 yılı Ocak ayında verilen yüzde 2,5'luk ek zamma dair 7351 sayılı Kanunun ilgili hükmü şu şekildedir:

MADDE 16 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 38 - 4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddesi uyarınca 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için belirlenmiş olan ortalama ücret toplamı üst sınırı %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanır. Aynı Bölümün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %5 oranı %7,5 olarak uygulanır."

Not: Dikkat edileceği üzere 2022 yılındaki kanunda yer alan "Aynı Bölümün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %5 oranı %7,5 olarak uygulanır." ibaresi 2023 yılında yüzde 30 zam öngören 7431 sayılı Kanununda yer almamıştır.

Yüzde 30 zam veren 7431 sayılı Kanunun madde gerekçesi de şu şekildedir:

"MADDE 7 - Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarıa Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/1/2023 - 30/6/2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen %16,48 artış oranının, %13,52 puan eklenmek suretiyle %30 olarak uygulanması ve % 13,52 puanlık söz konusu ilave oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmaması amaçlanmaktadır. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarım, ücret tavanlarını ve ortalama ücret toplamı üst sınırım %30 artış oranına uygun olarak belirleme ve duyurma yetkisi verilmektedir."
memurlar.net