Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar ile ilgili resmi yazı kurumlara gönderildi. Resmi ve özel okullarda örgün eğitim yapan öğrenciler için uygulanacak sınavlara ilişkin olarak MEB'in gönderdiği resmi yazının detayları haberimizde:

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Sınavlarla İlgili Değişiklik Yapılması konulu resmi yazı Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Merkezi'ne gönderildi.

4 Aralık 2023 tarihli Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bakan a. Kemal Bülbül imzalı resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

Gebze’deki Yolsuzluk Operasyonuna 7 Gözaltı: 2 Okul Müdürü ve 3 Öğretmen Tutuklandı Gebze’deki Yolsuzluk Operasyonuna 7 Gözaltı: 2 Okul Müdürü ve 3 Öğretmen Tutuklandı

''Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi de 11 Ekim 2023 tarihinde yayımlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi'nin 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (ğ) bendinde; ''ğ) Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Uygulamalı sınavların süresi ve hangi kazanımlara göre yapılacağı ders öğretmenlerince belirlenir. Ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılır ve bu sınavlar ayrı ayrı planlanır. Öğrencinin uygulamalı sınavlardan aldığı puanlar ile yazılı sınavdan aldığı puan birlikte değerlendirilerek sınav puanı oluşturulur.'' hükmü yer almaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında; ''Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.'' hükmü yer almaktadır.
1 Aralık 2023 tarihli ve 90970962 sayılı yazınızda belirtilen hususlar, yapılacak ilk mevzuat çalışmasında Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilecek olup, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi doğrultusunda işlem gerçekleştirilmesi uygun mütalaa edilmektedir.''