Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücreti ödemelerine yönelik görüş yazısı açıkladı. MEB'in görüş yazısında 2 saate 1 saat ek ders ücreti ödenecek öğretmenler ile ilgili detaylar yer aldı. Buna göre emekli öğretmenlere 2 saate bir saat ek ders ücreti ödemesi yapılamayacak. Peki hangi öğretmenlere bu ödeme yapılabilecek? İşte MEB tarafından il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen o resmi yazının detayları:

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü, okullarda yapılan ek ders ücreti ödemelerinde tereddüt edilmesi nedeni ile görüş talep eden Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ek Ders Ücreti konulu resmi yazı gönderdi. Gönderilen resmi yazıda ek ders ücretlerinin hangi öğretmenlere ne şekilde ödeneceğine yönelik önemli detaylar yer alırken, emekli öğretmenler ile ücretli öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerine de açıklık getirildi.

Bakanlık tarafından 7 Aralık 2023 tarihli Personel Genel Müdürü Bakan a. il müdürlüğüne gönderilen resmi yazı şöyle:

''İlinize bağlı eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen emeklilerin, fiilen okuttukları her 2 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlanıp yararlanamayacaklarına ilişkin 6 Aralık 2023 tarihli ve E-30169645-903.02.01.91398468 sayılı yazınız ve ekleri incelenmiştir.
Konu hakkında, daha önce bir örneği de 7 Nisan 2023 tarihli ve E-28892082-869-74011669 sayılı yazınız ekinde Valiliğinize gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 4 Nisan 2023 tarihli ve E-27998389-110.01.15-2051502 sayılı yazısında belirtilen açıklama çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Bilgilerini rica ederim.'' denilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından E-28892082-869-74011669 sayılı Ek Ders Ücreti konulu 7 Nisan 2023 tarihli resmi yazı yayınlandı.
Genel Müdür V. Bakan a. Mehmet Gürsoy imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilen emeklilere, eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenemeyeceğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının 4 Nisan 2023 tarihli ve E-27998389-110.01.15-2051502 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. Bilgilerini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından E-27998389-110.01.15-2051502 sayılı Ek Ders Ücreti konulu resmi yazı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
Genel Müdür Bakan a. Yakup Tekin imzalı resmi yazıda ''1 Aralık 2022 tarihli ve E-28892082-869-64829842 sayılı yazınız ve 23 Mart 2023 tarihli ve E-28892082-869-72946740 sayılı yazınız ile Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarında 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilen emeklilere, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 2006/11350 sayılı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde, resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, söz konusu 9 uncu maddeye 26/7/2022 tarihli ve 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen ikinci fıkrayla, bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden sadece resmi görevi bulunmayanlara fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesi sağlanmıştır.

Öğretmenlere mevcut promosyonları 2'ye hatta 3'e katlayan rekor maaş promosyonu anlaşması Öğretmenlere mevcut promosyonları 2'ye hatta 3'e katlayan rekor maaş promosyonu anlaşması

Bu kapsamda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan düzenlemenin resmi görevi bulunmayanları kapsadığı değerlendirilmekte ve emeklilerin bu düzenlemeden yararlanamayacakları mütalaa edilmektedir.''