Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokullarda 3. sınıf öğrencilerine yönelk olarak açılan İYEP'lerle ilgili talep edilen görüş yazısını yayımladı. Yazıda İYEP'lerde öğretmen görevlendirmelerinin nasıl olacağı, ücretli öğretmen, okul müdürü, müdür yardımcısı, müdür yetkili öğretmen görevlendirmelerine de açıklık getiriliyor. Ancak yöneticilerin branşlarına ilişkin net bir açıklama yer almıyor. İşte detaylar:

Yüzbinlerce öğretmenin sabırsızlıkla beklediği düzenleme geliyor Yüzbinlerce öğretmenin sabırsızlıkla beklediği düzenleme geliyor

Milli Eğitim Bakanlığının İlkokullarda Yetiştirme Programı Kapsamında (İYEP) hangi öğretmenlerin görevlendirileceğine dair görüş yazısı şöyle: 

"İlkokulların 3'üncü sınıflarına devam eden ve çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri, doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımları yeterli düzeye ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulanmasında öğretmen bulunamadığı, ücretli öğretmen görevlendirilmesinde sıkıntılar yaşandığı, bazı okullarda açılması gereken kursların öğretmen ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle açılamadığından öğrencilerin mağduriyet yaşadığından bahisle; okul öncesi öğretmeni ve okul müdürlerinin İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında görevlendirilip görevlendirilmeyeceklerine ilişkin sorular Genel Müdürlüğümüze iletilmektedir.
Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendinde; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere; ders yılı içinde ilkokul 3'üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrenciler bakımından bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca İYEP Yönergesinin 14 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrasında "İYEP'in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler görev alabilir." ve aynı maddenin 10 uncu fıkrasında " Müdür yetkili öğretmenler İYEP uygulamasında görev alabilir. Bu maddenin altıncı fıkrasında geçen öğretmen görevlendirilmesinin mümkün olmadığı durumda ise okul müdür yardımcıları da İYEP uygulamasında görev alabilir." ifadesi dahilinde öğretmen görevlendirilmesi yapılabilecektir." açıklamasında bulunuldu.

Ahmet Kandemir'in İYEP konulu yazıya ilişkin yorumu ise şöyle:

Fakat yazıda özellikle okul öncesi öğretmenlerinin görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine dair okul yöneticilerinin branşlarının ne olması gerektiğine dair bir açıklama bulunmamıştır. İYEP Yönergesinin 14 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrasındaki hükümleri yorumladığımızda görevlendirilecek öğretmenlerin ve yöneticilerin branşlarının "Sınıf Öğretmeni" olma şartı olduğu kantindeyiz.