Talip Geylan'dan Öğretmenlere online haziran semineri için son dakika açıklaması Talip Geylan'dan Öğretmenlere online haziran semineri için son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı MEB'den Mili Eğitim Müdürlüklerine ders sürelerinin 30 dakikaya düşülebileceği yönünde resmi yazı.  MEB tarafından Valilikler aracılığıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda okullarda belirtilen şartlarda ders sürelerinin 30 dakikaya kadar düşürülebileceği yönünde hüküm yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından imzalanan yazı ile birlikte bazı okullar ders sürelerini 40 dakikadan 30 dakikaya kadar indirebilecekler. İşte o yazı ve haberin detayları:

Millî Eğitim Bakanlığı MEB, bazı ortaöğretim kurumlarında oluşan ve oluşabilecek özel durumlar nedeniyle, yık-yap veya güçlendirme çalışmaları kapsamında başka bir okula taşınan ya da öğrenci yoğunluğu sebebiyle ikili eğitim uygulanan okullarda, ders saatlerinde değişiklik yapılabileceğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yürürlüğe konulmuş olan İlgili yönetmelik kapsamında  şu anda 40 dakika olarak uygulanan ders saatlerinin, belirli şartlar altında 30 dakika olarak uygulanması talepleri üzerine, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında valiliklerin (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) yapacakları planlamalar doğrultusunda, söz konusu okullarda ders sürelerini kısaltmaya gidilebileceği ifade edildi.

Bakan Yusuf Tekin imzası ile gönderilen yazı doğrultusunda öğrenci ve velilerin dikkatine sunulan bu değişikliğin, özellikle yıkım veya güçlendirme çalışmaları nedeniyle taşınan okullarda ve yoğun öğrenci sayısına sahip olan okullarda daha etkin bir eğitim süreci sağlamak adına yapıldığı belirtildi.

İşte ders sürelerini 30 dakkaya düşüren o resmi yazı...

MİLLi EĞİTiM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayi : E-83203306-10.03-91211300

Konu : Ders Saati Süreleri

04.12.2023

DAĞITIM YERLERİNE

ilgi

: Milli Eğitim  Bakanlığı Ortaögretim Kurumlan Yönetmeligi.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapanda ilgi (a) yönetmelik hükümleri kapsamında 40 dakika olan ders saati sürelerinin 30 dakika olarak uygulanması talebine ilişkin başvurular gelmektedir.

İlgi yönetmeliğin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri" başlıklı dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası nda; "Ortaögretim kurumlarda bir ders saati süresi 40 dakikedir. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir.

Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri ile çalışma takvimine uygun olarak okul müdürlerinin başkanlığında okul zümre Başkanlığı’ndan oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir” hükmü ile aynı yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve

işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "llçe, il veya

ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalk, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemesi bakanlıkça ayrıca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 2023-2024 eğitim ve ögretim yılında yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan resmi ortaöğretim kurumlarında valilikler (milli eğitim müdürlüğü) tarafından yapılacak. il/İlçe ve okul bazlı planlamalar çerçevesinde ilgi yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde 40 dakika olarak belirtilen bir ders saati süresi 30 dakika olarak uygulanabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Yusuf Tekin

Bakan