Milli Eğitim Bakanlığı MEB, Öğretmenler ilgilendiren önemli kararlar almaya devam ediyor. Tarafından alınan yeni kararın yasalaşması durumunda çok sayıda öğretmenin görevden alınması için bakanlığın kanuni altyapısı oluşmuş olacak. Bakanlığın kararı ile birlikte çok sayıda öğretmenin öğretmenlik görevinden alınmasının önü açılmış olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı MEB, yeni Öğretmenlik Mesleği Kanunu tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu. Yeni ÖMK'da yer alan bir madde öğretmenlerin görevden alınması önünü açıyor. Bu maddeye göre milli eğitim Bakanlığının denetim için gönderdiği müfettişlerin yetersiz gördüğü öğretmenler sürecin sonunda görevden alınabiliyor. Bu karara göre yıllarca öğretmen olarak görev yapanlar, müfettişlerin yetersiz görmesi durumunda öğretmenlik mesleğinden alınabilecekler. Bu uygulamanın sahaya nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte görülecek Ancak çok sayıda öğretmen bu kararın haksız uygulamalara neden olabileceği yönünde kaygılar taşıyor.

Öğretmenlere EBYS görev tamamlama uyarısı Öğretmenlere EBYS görev tamamlama uyarısı

MEB'in TBMM'ye sunduğu ÖMK tasarısında yer alan madde şöyle:

Hizmet Sınıfı Madde 34

“Madde ile Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmekte yetersizliği tespit edilen öğretmenlerin Akademide eğitime alınması, eğitim sonrası ilk denetim ve incelemeyi yapanlar dışındaki Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından yapılan yeni denetim ve inceleme sonucunda da yetersizliği tespit edilenlerin hizmet sınıflarının değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Bu düzenleme ile tüm öğrencilere nitelikli eğitim verilerek eğitimde imkan ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitli nedenlerle görevini yapamayacak hale gelen öğretmenlerin korunması amaçlanmaktadır.”