Kamu Sen'e  bağlı Türk Eğitim Sen, üyesi olan bir öğretmenin başvurusunun reddedilmesinin ardından konuyu yargıya taşıdı. İdare mahkemesine taşınan konuda mahkeme öğretmenler için emsal niteliğinde bir karar verdi. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan ve askerlik görevini yapması nedeniyle kadro başvurusu, sözleşmeli Öğretmenlikte geçen süreyi doldurmadığı gerekçesiyle reddedilen öğretmen için Türk Eğitim Sen Avukatları devreye girdi. Konuyu idare mahkemesine taşıyan sendika Avukatları öğretmenin hakkını savunmak için dava açtı.

18 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yerine getirirken 1 Eylül 2022 tarihinde sözleşmeli öğretmen ataması yapıldığını öğrenen öğretmen adayı, kadrolu olarak atanmak için başvuruda bulundu. Ancak geçici madde nedeniyle başvurusu reddedildi. Türk Eğitim Sen Sendikası avukatları dava açtı ve Rize İdari Mahkemesinde duruşma gerçekleşti. Mahkeme, davanın sonucunda işlem iptaline karar verdi.

Lise Öğrencilerine Bakan Yusuf Tekin’den olumsuz yanıt: Uygun bulmuyoruz Lise Öğrencilerine Bakan Yusuf Tekin’den olumsuz yanıt: Uygun bulmuyoruz

Idare Mahkemesi kararında, davacının hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu ve her erkeğin askerlik hizmetini yapmak zorunda olduğu vurgulandı. Askerlik hizmetini yapmaktan dolayı göreve başlaması gereken davacının, hukuken göreve başlamasının bekletemeyeceği hükme bağlandı. Davacı, askerlik hizmetini tamamladıktan sonra atandığı okulda görevine başladı.

Idare Mahkemesi bu karara ek olarak, davacının hakkaniyet ilkesine aykırı bir duruma düşürülmemesi gerektiğine hükmetti. Bu doğrultuda işlem iptaline karar verildi ve yapılan gider ödemelerinin davacıya verilmesine hükmedildi. Yargılama sürecindeki avukatlık ücreti de davalı idareden alınarak davacıya verilecek.