Türk Eğitim Sen TES'den Ek ders ücretlerini toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde mevzuata eklenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına resmi yazı işte sendikanın açıklaması:

Ek Ders Ücretleri İle İlgili Toplu Sözleşme Hükümlerinin Mevzuata Eklenmesi Hususunda MEB’e Başvuruda Bulunduk

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, ek derslere ilişkin toplu sözleşme kazanımlarının Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a eklenerek kalıcı hale getirilmesi hususunda talepte bulunduk.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretleri 2006 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerine göre ödenmekte olup, bu kararda düzenlenmeyen, güncelliğini yitiren, yeni ortaya çıkan ve mevcut hakların iyileştirilmesi  gereken durumlar ise toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanarak toplu sözleşmeye işlenmiş haliyle uygulanmaktadır. Toplu sözleşmelerin ilk defa yapıldığı 2012 yılından içinde bulunduğumuz yıla kadar yapılan tüm toplu sözleşmelerde ek ders ücretlerine dair düzenlemelere yer verilmiştir. Toplu sözleşme maddeleri incelendiğinde, en az iki dönem, en çok da yedi dönemdir toplu sözleşmelerde ek derslere ilişkin hükümlere yer verildiği görülmektedir. Ek derslere ilişkin düzenlemeler, uzun dönemler zincirleme şekilde toplu sözleşmelerde yer alarak kalıcı uygulamalara dönüşmüştür. Diğer bir ifadeyle, ek ders ücretlerine dair toplu sözleşmede yapılan düzenlemeler, sadece belirli bir toplu sözleşme dönemi ile sınırlı kalmamış, uzun bir sürece yayılmıştır. Dolayısıyla, kamu otoritesinin iradesinin de, toplu sözleşmelerde yer alan ek ders ücretlerine dair düzenlemelerin kalıcı bir şekilde uygulanması yönünde olduğu açıktır. Bu sebeple, toplu sözleşmelerin süresinin sadece iki yıl ile sınırlı olduğu düşünüldüğünde, uzun süredir uygulanan ek derslere ilişkin düzenlemelere, toplu sözleşmelerde belirli bir yürürlük süresi ile sınırlı olarak değil, Bakanlığın mevzuat hükümleri içerisinde yer verilerek kalıcı norm haline dönüştürülmesi şüphesiz ki hukuken daha isabetli olacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, ek derslere ilişkin toplu sözleşme kazanımlarının Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a eklenerek kalıcı hale getirilmesi hususunda talepte bulunduk.

Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi ve Ücretleri! KPSS ÖABT Sınav Görevi İşlemleri Başladı Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi ve Ücretleri! KPSS ÖABT Sınav Görevi İşlemleri Başladı