Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanlığı tarafından tüm öğretmenlere yönelik olarak deprem farkındalık eğitim programı ile ilgili yeni resmi yazı gönderildi.

ÖMK’da Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlikte Sınav Şartı Değişti ÖMK’da Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlikte Sınav Şartı Değişti

Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen resmi yazı, MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tebliğ edildi. İşte o resmi yazı.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlügü

Say :E-30736300-774.99-86532085
Konu : Deprem Farkındalık Eğitim programı   09.10.2023
DAĞITIM YERLERİNE
ilgi : Cumhurbaşkanlığı Insan Kaynakları Ofisi Başkanlığının (İnsan Kaynaği Eğitim ve Geliştirme Dairesi Blaşkanlığı) E-71726943-799-3258 sayılı yazısı

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında hazırlanan eğitim programının devamı niteliğindeki "Deprem Farkndalık Eğitim Programı" Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve 17 Bakanlığın personel eğitiminden sorumlu birimlerinin ortak çalışmasıyla oluşturulmuş ve UEKe yüklenmiştir. Söz konusu eğitim programı ile kamu personelinin her birey hem de deprem bölgelerinde görevli/gönüllü olarak dikkat etmesi gereken hususlara yönelik bilgilerinin artırılması hedeflendiği ilgi yazıda belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ekte yer alan kayıtlı eğtimlerin, hazırlanacak bir program dahilinde tüm personel tarafından https/furzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresinden veya e-insan mobil uygulamasının Uzaktan Eğitim Kapısı modülü üzerinden 15/2/2023 tarihine kadar tamamlamasnın sağlanması hususunda

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim

Bülent ÇİFTÇİ
Bakan a
Personel Genel Müdürü