Milli Eğitim Bakanlığı, yıllar önce uygulamadan kaldırdığı öğretmenlere teftişi yeniden devreye sokuyor. Okullara gönderilecek müfettişlerle birlikte hem okul idareleri hem de öğretmenler denetlenecek. Denetimlerde aynı zamanda öğretmenlere rehberlik yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının en fazla değişiklik yaptığı alanlardan biri olan denetimde yeniden geriye dönüş yaşanıyor. Bakanlık bir süre önce öğretmenlere yönelik denetim uygulamasını kaldırmıştı. Sadece okul idareleri denetliyordu. Hatta zaman zaman müfettişlerin ismi de değiştirildi. Yeni bakan Yusuf Tekin'in göreve atanmasının ardından yapılan değişikliklerin kapsamına öğretmenlerin denetlenmesi de alındı.

MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle öğretmenlere teftiş uygulaması yıllar sonra yeniden hayata geçiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli olan eğitim müfettişleri, bu yıl öğretmen denetimlerine başlayacaklar. Denetim Görevlilerinin Sayısında Yetersizlik Nedeniyle Değişiklik Bazı illerde denetim görevlilerinin sayısının yetersiz olması, sadece idari kadronun denetlenmesine yol açıyordu. Ancak bu duruma da bir çözüm bulundu ve öğretmenler de denetim kapsamına dahil ediliyor.

Öğretmenlerden ve Okul İdarecilerinden Talep Edilen Belgeler Öğretmenlerden İstenilen Belgeler:

* Günlük Plan (Kılavuz olmadığı için yönetmeliğe göre planlanması gerekiyor)

* Yıllık Ders Planları

* Veli Toplantı Tutanakları

* Sınıfta akademik kapsamda düşük olan çocuklara yapılan çalışmaların tutanakları Okul İdarecilerinden İstenilen Belgeler:

* Yıllık ders planları

* Günlük ders planları

15.07.2000 24 Temmuz zamlı Öğretmen maaşı uzman Öğretmen başöğretmen maaşları 15.07.2000 24 Temmuz zamlı Öğretmen maaşı uzman Öğretmen başöğretmen maaşları

* Zümre toplantı tutanakları

* Sene başı öğretmenler kurulu toplantı tutanakları

* Sınıf defterleri

* Ders denetim defterleri

* Okul aile birliği defterleri ve ilgili evraklar

* Yapılan ödemelere ilişkin işlemler

* Okulun fiziksel durumunun denetimi Öğretmenler ve okul idarecileri, denetim sürecinde bu belgeleri eksiksiz hazır bulundurmalıdır. Yeniden başlatılan bu denetim süreci, eğitimin kalitesinin artırılması ve öğrenci başarısının yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir.

HER OKULA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından her okula görevlendirilmesi planlanan müfettişler, eğitim kurumları arasındaki çeşitliliği dikkate alarak görevlendirilecek. Bu sayede, müfettişin her okulun ihtiyaçlarına ve öğrenci profillerine uygun bir denetim yapılması sağlanacak. Yeni denetim sisteminde Okullar, öz değerlendirme raporları hazırlayacaklar. Bu raporlara dayalı olarak her üç yılda bir okullar mutlaka bir bir denetlenecek ve  rehberlik desteği sunulacak.