Eğitim Fakülteleri, öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuş kurumlardır. Hali hazırda yetişmiş, eğitimlerini almış okul öncesi öğretmenleri varken bu bölüme alan dışı atama yapılması uygun değildir. Talim terbiye kurulu 9 sayılı kararının değişmesi isteniyor.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun (MEB) “9 nolu” kararı için “TTK9” ifadesi kullanılıyor. Peki bu karar hangi konu hakkında ve içeriğinde ne var?
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda çalışacak olan öğretmenlerin atamalarına esas olan alanların belirlenmesi görevi Talim ve Terbiye Kuruluna verilmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu hakkındaki yönetmelikte kurulun görevleri açıklanırken 6/ğ bendinde “Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun olacakları yüksek öğretim programlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve onaya sunmak,” ifadesi yer almaktadır.

Talim ve Terbiye Kurulu 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında okul öncesi öğretmenliği atama kontenjanlarına başvurabilecek alanları,
Okul Öncesi Öğretmenliği,
Ana Okulu Öğretmenliği,
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği,

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği,
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü,
Çocuk Gelişimi Bölümü,
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü,
olarak belirlemiştir. İlgili karara göre çocuk gelişimi ile ilgili bölümler okul öncesi öğretmeni olarak atanabiliyorken, okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunlarının çocuk gelişimi öğretmenliğine başvuru hakkı bulunmamaktadır.

“Çocuk Gelişimi” ve “Okul Öncesi Öğretmenliği” programlarını ders içerikleri açısından incelediğinizde de bir benzerlik görmeniz mümkün değil. 
ÖSYM verilerine göre 2021 yılında okul öncesi öğretmenliği alanından Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) giren aday sayısı 26.847 kişi. Her yıl bu sayıya binlerce yeni mezun aday daha ekleniyor. Bununla birlikte İstanbul Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi gibi üniversitelerin açık öğretim çocuk gelişimi programlarından da çok sayıda mezun bu gruba dahil oluyor.
Dolayısıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 9’nolu kararı oldukça yüksek YKS puanlarıyla üniversitelerin örgün eğitim programlarına yerleşmiş, bu alanda eğitim almış, bilgi ve beceri edinmiş olan okul öncesi öğretmenliği lisans programı mezunlarının mağdur olmasına, öğretmen adaylarının atanamama problemlerinin daha da büyümesine ve yeni mağduriyetlere yol açmaktadır.

Eğitim fakültesi öğrencileri yetmiyor mu ki acil çözüm üretilsin, Okul öncesi öğretmenleri kendileri atanamıyor, başka fakültelerin mezunları atanıyor, açık öğretimden atanılıyor. Bu kabul edilebilir gibi değil. Çocuklar alanında yetkin olmayan kişilere emanet edilmemelidir. TTK 9 nolu karar revize edilmelidir

okul öncesi öğretmenleri

ÖMK ile Hangi Branştaki Öğretmenlere Ağır Ceza İçeren Yeni Düzenlemeler Geliyor ÖMK ile Hangi Branştaki Öğretmenlere Ağır Ceza İçeren Yeni Düzenlemeler Geliyor

Kaynak: https://www.ogretmenlersitesi.com/cocuk-gelisimi-mezunlari-okul-oncesi-ogretmeni-degildir