Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Yeni kanun ile birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte sınav şartı kaldırıldı. Yeni ÖMK’da Uzman Öğretmen ve Başöğretmen olmak için gerekli olan şartlar yeniden düzenlendi. İşte detaylar:

Kariyer Basamakları

Temmuz zamlı memur maaşları yayınlandı 2024 branş ve mesleklere göre memur maaşları Temmuz zamlı memur maaşları yayınlandı 2024 branş ve mesleklere göre memur maaşları

Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Bu yeni düzenleme ile birlikte, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri daha sistematik bir hale getirildi. Yeni kanun tasarısında öğretmen kariyerleri için gerekli olan maddeler arasında sınav şartı yer almadı.

Uzman Öğretmenlik İçin Gereken Şartlar

Yeni kanuna göre, öğretmenlerden; öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek. Uzman öğretmen unvanı almak isteyenlerin, belirli bir süre öğretmenlik yapmaları ve gerekli eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

Başöğretmenlik İçin Gereken Şartlar

Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen unvanı verilecek. Bu düzenleme ile başöğretmenlik unvanı almak isteyen uzman öğretmenlerin de sınav şartı olmaksızın sadece belirli bir süre uzman öğretmen olarak çalışmaları ve gerekli eğitimi tamamlamaları gerekecek.

Kademe İlerleme ve Ceza Durumu

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek. Bu düzenleme, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerini olumsuz etkileyen cezalara karşı da bir esneklik sağlıyor.

Ünvanların Kullanımı ve Diğer Hususlar

Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların düzenlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Sonuç

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte sınav şartı kaldırıldı ve bu unvanlara ulaşmak için gerekli olan hizmet süresi ve diğer şartlar yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeler, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerini kolaylaştırmayı ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Yeni kanunun, öğretmenlerin motivasyonunu artıracağı ve eğitim kalitesine olumlu katkılar sağlayacağı öngörülüyor.