Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan yeni öğretmenlik meslek kanunu ÖMK teklifi, meclise sunulmasının ardından eğitim camiasında geniş yankı uyandırdı. MEB'in yaptığı yeni düzenleme, bakanlık personeli olarak görev yapan öğretmenlerin özel ders verme ve öğrencileri özel ders için yönlendirme konularında getirdiği katı disiplin kuralları ile dikkat çekiyor. Yeni kanun taslağının 5. Bölüm Disiplin Hükümleri Madde 24'te yer alan bu düzenleme, öğretmenlerin meslek etiğine uygun olmayan davranışları nedeniyle karşılaşacakları yaptırımları ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.

MEB tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, öğretmenlerin öğrencileri özel ders için yönlendirmesi veya menfaat karşılığında özel ders vermesi yasaklanıyor. Bu tür davranışlarda bulunan öğretmenler, aylıktan kesilme cezası gibi çeşitli disiplin cezaları ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerle olan tutum ve davranışları da mercek altına alınıyor. Öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunan öğretmenler, kınama cezasından başlayarak aylıktan kesilme cezasına kadar uzanan yaptırımlarla karşılaşacak.

Disiplin Hükümleri Madde 24'te, öğretmenlerin eğitim ve öğretim süreçlerinde tarafsız olmaları ve Bakanlık tarafından belirlenen hedeflere uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranan öğretmenler, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının amaç ve hedeflerine aykırı faaliyet ve uygulamalarda bulunanlar, disiplin cezaları ile karşı karşıya kalacak.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Tazminatlarına Yeni Zam Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Tazminatlarına Yeni Zam

İşte eğitim camiasında geniş yankı uyandıran ve tartışmalara kapı aralayan Disiplin Hükümleri Madde 24:

“İlgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayacak şekilde öğrencileri olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilir.”

Bu düzenleme, öğretmenlerin mesleki etik kurallarına uygun davranmalarını sağlamak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla getirildi. Ancak, bazı eğitimciler ve sendikalar, düzenlemenin fazla katı olduğunu ve öğretmenlerin mesleki özgürlüklerini kısıtlayabileceğini savunuyor. Bu nedenle, yeni öğretmenlik meslek kanununun uygulamaya geçmesi halinde, eğitim camiasında nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.