Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten hızlı bir şekilde geçiyor. 

Ancak, öğretmenlerin emeklilik durumlarına ilişkin özlük hakları ile ilgili herhangi bir iyileştirme duyamadık.

Ve yetkili sendikanın da talepleri arasında, öğretmenlerin emeklilik durumları ile ilgili iyileştirmeler ne yazık ki yok gibi...

Şu günlerde mecliste görüşülen ve öğretmenlerin kaderini belirleyecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlerin  emekli olma durumunda yaşadıkları mağduriyetleri giderecek bir düzenlemeler ihmale gelmemelidir.

Sözgelimi maaşlara yapılan Seyyanen Artışların emekli maaşlarına yansıtılmaması, emekli öğretmenler için büyük bir mağduruyetttir ve acilen bu mağduriyeti giderici düzenleme yapılmalıdır.
 
Maaşlara yapılan Seyyanen Artışlar, kök maaşa eklenerek, emekli öğretmenlerin de Seyyanen Artışlardan yararlanması sağlanmalıdır. 

Bu düzenleme yeni çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yasal güvence altına alınmalıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki düzenlemeye muhtaç diğer önemli bir konu Öğretmen Emekli İkramiyesidir.

Öğretmen emekli ikramiyesi sembolik kalmıştır. 30 yıllık emeğin kesintisi ile bir otomobil, bir ev alınamıyor,  evlilik yaşına gelmiş evlada düğün yapılamıyor.

Temmuz zamlı memur maaşları yayınlandı 2024 branş ve mesleklere göre memur maaşları Temmuz zamlı memur maaşları yayınlandı 2024 branş ve mesleklere göre memur maaşları

Öğretmen emekli ikramiyesi hesaplama katsayıları güncellenmelidir.

Öğretmen emeklisi, emekli ikramiyesi mağdurudur.

Yeni çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bu mağduriyet giderilmeli ve yasal güvence altına alınmalıdır.

Ayrıca, diğer kamu çalışanlarının görevdeyken elde ettikleri ünvanlara bağlı kazanımlar emeklilikte de devam etmektedir.

Eşitlik ilkesi gereği öğretmenlerin de Uzman ve
Başöğretmenlik Tazminatının
emeklilikte de devam Etmesi
vazgeçilemez bir haktır.

Yeni çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bu hakkın emeklilikte de korunmasını sağlayıcı düzenleme yasalarla güvence altına alınmalıdır.

Sonuç olarak yeni çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlerin emeklilik durumları ile ilgili iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Öğretmen emekli ikramiyelerinde artış yapılmalı, Uzman ve Başöğretmen Tazminatı emeklilikte devam etmeli, Seyyanen Artışlar emekliliğe yansımalı ve bunları sağlayan düzenlemeler Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yasal güvence altına alınmalıdır.

Tüm eğitim sendikaları bu kazanımlar için ortak bir talep oluşturmalı, ortak bir eylem planı ortaya koymalıdır.

Türkiye Yüzyılı, öğretmenlerin de yüzyılı olmalı.

Öğretmenlerin mağduriyetinin kanunlaştırıldığı bir yüzyıl olmamalı.

Kadriye Demirel
Eğitimci Yazar