Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik ve öğretmenlik kariyerleri 2022 yılından eğitim camiasının en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. 2022 yılında başlayan tartışmalar 2023 yılında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik düzenlemesinin uygulamaya girmesiyle birlikte gündemdeki yerini korudu. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Anayasa Mahkemesine taşınmasının ardından yeni bir evreye giren süreç AYM'nin bazı maddeleri iptal etmesi ile birlikte yeni bir boyut kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ÖMK'nın yeniden inşa edilmesi için çalışmalar başlattı. Bu kapsamda Öğretmenlerle milli eğitim bakanlığı yöneticileri ve eğitim paydaşlarıyla çeşitli defalarda görüşme yapan Bakan Yusuf Tekin, sendikaların da kanunla ilgili beklentilerini, tekliflerini ve önerilerini aldı. Ön hazırlık çalışmaları devam eden kanun teklifinin tamamlanma aşamasına geldiği ve artık Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı biliniyor. Ancak en çok merak edilen yeni kanunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili hangi değişikliklerin olacağı konusu.

ÖMK'da uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik değişiklikleri

Mevcut Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamlı bir kanun değildi. Birkaç maddeden oluşuyordu. Çalışması yapılan yeni kanun çok daha kapsamlı olacağı biliniyor. 
Yeni ÖMK'da şu bekleniyor:

1- öğretmenlik süresinin kısaltılması bekleniyor. Mevcut kanuna göre uzman öğretmen olabilmek için en az on yıl MEB bünyesinde görev yapmış olmak gerekiyordu. Yeni kanunla birlikte bu sürenin kısaltılması ve büyük ihtimalle yedi yıla düşürülmesi bekleniyor.

2- Başöğretmenlik için yeni bir süre kriteri getiriliyor. Başöğretmen olabilmek için uzman öğretmenlikte gerekli olan 10 yıl süre kaldırılıyor ve belli bir hizmet yılına sahip uzman öğretmenlerin direkt olarak başöğretmen olmasının önü açılıyor. Bu sürenin 15-20 yıl arasında olması bekleniyor.

30 saatlik ek ders ücreti düzenlemesi MEB’in ÖMK’sında yer aldı 30 saatlik ek ders ücreti düzenlemesi MEB’in ÖMK’sında yer aldı

3- uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte kaldırılıyor. Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada öğretmenlerin sınava tabi tutulmasına olumlu bakmadığını söylemişti. Bu tutumun kanuna yansıması ve sınav şartının kaldırılması bekleniyor. Online sınav uygulaması ile birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları formalite sınav haline gelmişti.

4- Uzman öğretmenlik için gerekli olan süre şartına ücretli öğretmenlikte geçirilen süreler de dahil edilecek. Böylece ücretli öğretmenlik yapanların kadroya geçtiğinde uzman öğretmen olması daha kolay olacak.

5- Öğretmene şiddet konusunun kanun kapsamına alınması ve öğretmenlerin özel bir kanunla korunması sağlanacak. Bu kanunla birlikte öğretmene şiddet uygulayanlara yönelik yeni yaptırımlar gündeme gelecek.

Şimdiye kadar Öğretmenlik Meslek Kanunu, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili gündemde olan değişiklikler bu şekilde. Ancak kanunda çok daha fazla değişikliğin ve yeni madenin yer alması bekleniyor. Çünkü öğretmenlerin çok farklı talepleri var ve bu talepler zaman zaman sitemiz aracılığıyla zaman zaman sosyal medya aracılığıyla gündeme getiriliyor. Bakanlık yetkilileri ve Milli Eğitim Bakanı bu talepleri takip ediyor. Bu talepler doğrultusunda da yukarıda saydığımız maddeler dışında önemli maddelerin kanunu kapsamına dahil edilmesi bekleniyor. 
hazırlanan yeni kanun teklifinin seçimlerden sonra Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, komisyonlarda görüşüldükten sonra ise yasallaşması bekleniyor. 

Sizler de yeni kanda olmasını beklediğiniz konuları ve önerilerinizi haberin yorum kısmına yazarak sesinizi yetkililere duyurabilirsiniz.