Milli Eğitim Bakanlığı uzman ve başöğretmenlik için yeni bir kılavuz yayımlandı. Kılavuzun içerisinde birtakım aşamalar ile ilgili bilgilendirmeler ve sıkça sorulan sorulara cevaplar verliyor..
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında ilerlemeye ilişkin şartlar, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve bu Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Bu mevzuat hükümlerine göre aşağıda sıralanan şartların sağlanması gerekmektedir:

 • 1. Öğretmen olmak: Eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmen (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları dâhil) olmak.
 • 2. Kıdem: Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 10 yıl, başöğretmenlik için ise uzman öğretmenlikte 10 yıl kıdeme sahip olmak.
 • 3. Disiplin: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak.
 • 4. Eğitim: Uzman öğretmenlik için 180 saat, başöğretmenlik için 240 saat eğitim almış olmak.
 • 5. Mesleki gelişim çalışması: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını yapmış olmak.
 • 6. Sınav: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için düzenlenen sınavda 70 ve üzeri puan almak.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN UNVANLARINA BAŞVURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR ?

MEBBİS’te yer alan bilgilerin güncel olması için; 22-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında, bilgilerin kontrol edilerek varsa gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir..

 1. Örneğin ;
 2. İletişim bilgileri (cep tel ve e-posta)
 3. Öğrenim durumu
 4. Kariyer basamaklarına esas hizmet yılı
 5. Öğretmenlik Kariyer Basamağı
 6. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası durumu
 7. Engel durumu
 8. MEBBİS’e yüklenebilecek durumda olan mesleki gelişim çalışmaları
 9. Görevlendirme bilgileri vb.

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar ve hala öğretmen olarak görev yapanlar başvuruda bulunabilir.

Başöğretmenlik Eğitim Programına, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar ve hala uzman öğretmen olarak görev yapanlar başvuruda bulunabilir.

AYLIKSIZ İZİNDE OLANLAR VEYA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALANLAR BAŞVURUDA BULUNABİLİR Mİ?

Aylıksız izinde olanlar ile görevden uzaklaştırılanlar, aranan şartları taşımaları hâlinde Eğitim Programı’na başvuruda bulunabilirler.

Yeni ÖMK iptal mi olacak, kritik gelişme şüphe uyandırdı Yeni ÖMK iptal mi olacak, kritik gelişme şüphe uyandırdı

2022 YILI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAMAYANLAR YENİDEN BAŞVURU YAPMALARI GEREKİYOR MU ?

Bu durumda olanların da yeniden başvuru yapması ve 2023 yılı Eğitim Programı’nın tamamına katılım sağlamaları gerekmektedir.

2022 YILI EĞİTİM PROGRAMI’NI TAMAMLAYANLAR YENİDEN BAŞVURU YAPACAKLAR MI?

2022 yılında uygulanan Eğitim Programını tamamlayarak seminer belgesi aldığı hâlde herhangi bir sebepten dolayı söz konusu unvanı alamayanların seminer belgesi, 2023 yılı için de geçerli olacaktır. Bu durumda olanlar istemeleri hâlinde başvuru yapmaksızın söz konusu eğitimlere bu yıl içinde de katılabilirler.