Ücretli öğretmen ve fahri öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenlerin aldıkları düşük ücretleri ve yaşadıkları sıkıntıları içeren bir mektup, Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU tarafından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in cevaplaması talebil ile Tütkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Ömer Faruk GERGERLİOĞLU/ Koeaeli Milletvekili

Tarafıma ulaştırılan mektupta:

Memurların 14 Günlük Maaş Farkı Tablosu Ödeme Tarihi Meslek Meslek Maaş Farkları Memurların 14 Günlük Maaş Farkı Tablosu Ödeme Tarihi Meslek Meslek Maaş Farkları

"Ücretli öğretmen ve fahri öğreticilerin aldığı ücret çok düşük seviyededir. Biz de insan olarak hak ettiğimizi istiyoruz. Hak ettiğimiz bu işe baş üstüne ama biz de bu ülkenin insanları olarak ihtiyaç sahibiyiz, evliyiz, çoluk çocuğumuz var. Bizim de kiramız var, giderimiz var ve hayat bu kadar pahalıyken bizim zaten bir garantimiz yok, zaten sigorta çok düşük yatırılıyor bari ücretimizi düzeltiniz. Artık ücretli çalışamaz hale geldik. Ücretli çalışan bir öğretmenim ve aldığım ücret eğer bir ay derse girersem bakınız tüm derslere girersem 6.300 TL ücret alıyorum. Peki ben nasıl ailemi geçindireceğim? Zaten eziliyoruz ortamda ikinci sınıf muamelesi görüyoruz geleceğimiz yok. Öğretmen alımları hemen hemen tüm branşlar için bu kadar mezun varken çok düşük seviyede, denizde bir damla seviyesinde kalıyor. Ben psikolojik olarak yıkılıyorum, çöküyorum artık evde huzurumuz kalmadı. Evli barklı çocuk sahibiyiz. Çocuğumuza kitap alamaz hale geldik." ifadeleri yer almıştır. 

Bu bağlamda;

1. Konu ile ilgili bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

2. Ücretli öğretmen ve fahri öğreticilerin özlük haklarını düzeltmek amacıyla hakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

 3. Soru önergesinin yazıldığı tarih itibariyle okullarda ücretli öğretmenlik yapan kişi sayısı kaçtır? 

4. Soru önergesinin yazıldığı tarih itibariyle okullarda fahri öğreticilik yapan kişi sayısı kaçtır?