Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, kadrolu öğretmenin bulunmadigi durumlarda görevlendirilen ücretli öğretmenlerin asgari ücretin altında bir gelirle çalıştırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM gündemine geldi. 

Yeterince öğretmen ataması yapılmaması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığının ücretli öğretmen görevlendirmek durumunda kaldığına vurgu yapılan açıklamada, Özel okulda görev yapan öğretmen öğretmenlerin durumu da gündeme getirildi.

Kadrolu öğretmenlerin bulunmadigi okullarda görev yapan ücretli öğretmenlerin sadece ek ders ücreti karşılığında çalıştırılması ve asgari ücretin altında ücret ödenmesi ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin düşük ücretle çalıştırılması konusunu Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, TBMM’de gündeme getirdi. 

Milletvekili Ertuğrul, ücretli öğretmenler ve özel okulllarda çalışan öğretmenler ile ilgili TBMM genel kurulunda yaptığı konuşma şöyle:

Fransız Okullarında ne oldu? Bakan Tekin neden ahlaksızlıkla itham etti Fransız Okullarında ne oldu? Bakan Tekin neden ahlaksızlıkla itham etti

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerekli öğretmen ihtiyacını karşılamaktan uzak öğretmen atamaları sebebiyle devlet okullarında büyük bir öğretmen eksiği yaşanmaktadır. On binlerce ücretli öğretmen bu eksikliği karşılayan bir emek ortaya koyarken çok düşük ücretlerle ve yoğun bir güvencesizlikle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çalıştırılmaktadır. Yeni asgari ücretin de açıklanmasıyla özel sektör eğitimcilerinin çoğunun kazancı asgari ücretin altında kaldı.

Öğretmenlerimiz eğitimde güvencesizliğin durdurulması için gerekli öğretmen atamalarının yapılmasını bekliyor. Öğretmenlerimizin emeklerinin devlette ücretli öğretmenlik adı altında özel okullarda da asgari ücretin dahi altında kalan maaşlarla ve dayanılamayacak kadar uzun çalışma saatleriyle sömürülmesine izin vermeyin. Öğretmenlerimiz Özel Öğretim Kanunu'ndan kaldırılan hükümle ellerinden alınan taban maaş oluşturma haklarını geri istiyorlar. Eğitim emekçilerinin taban maaş hakkını geri verin.”