Öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen 14 günlük maaş zam farklarına ödeme tarihi Öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen 14 günlük maaş zam farklarına ödeme tarihi

Türkçe dersi ile ilgilki önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sınıf geçmede belirleyici olan Türkçe'ninnot ortalama hesabına örnek verildi. Milli Eğitim Bakanlığı MEB Türkçe dersi not ortalama hesaplamasını örnekleriyle açıkladı
Bakanlık tarafından yayınlanan örnek sınav ortalaması hesaplamasına göre öğrencilere dinleme ve konuşma notu vereleceği açıklandı.
İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek not hesaplaması:

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Örnek Türkçe: Yazılı notu 90 olan bir öğrenciye ortalama hesaplamasında yüzde 50’si kullanılacak. Bu durumda 90 yazılı sınavı puanından 45 puan almış olacak. Dinleme ve konuşma notlarının ortalamasının yüzde 50’si alınacak. Örneğin Dinleme notu 90 olan konuşma notu 90 olan bir öğrenciye ikisinin ortalaması olan 80 puanın yüzde 50’si yani 40 puanı verilecek. Yazılı ortalaması: 45 Dinleme konuşma ortalaması: 40 Toplam e-okul‘a girilecek geçerli not ortalaması: 85