Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna sunuldu ve çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Eğitim camiası tarafından büyük bir merak ve beklentiyle beklenen bu düzenleme, maalesef birçok öğretmenin beklentilerini karşılamadı. Özellikle uzman öğretmenlikle ilgili yapılan düzenlemeler, müdürler açısından hayal kırıklığı yarattı.

Uzman Öğretmenlik Beklentileri ve Gerçekleşmeyen Düzenlemeler

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin mesleki kariyerlerinde ilerlemelerine ve motivasyonlarını artırmaya yönelik bir dizi düzenleme içermektedir. Ancak, bu düzenlemeler arasında uzman öğretmenlikle ilgili beklentiler büyük oranda karşılanmadı. Öğretmenler, uzman öğretmenlik ve kariyer basamakları konusunda daha fazla avantaj ve fırsat beklerken, düzenlemeler bu beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Müdürlere Ünvan Verilmeyecek

Düzenlemenin en çok dikkat çeken yönlerinden biri, uzman öğretmenlik unvanının ilçe müdürleri, şube müdürleri ve il müdür yardımcılarına verilmemesi oldu. Bu durum, müdürler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü uzman öğretmenlik ve kariyer basamaklarının, eğitim yöneticilerine de verilmesi bekleniyordu. Ancak bu beklenti, Maliye Bakanlığı tarafından kabul görmedi ve düzenlemenin dışında bırakıldı.

Unvanlar Sadece Öğretmenler ve Okul Yöneticilerine Verilecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi kapsamında, uzman öğretmenlik ve kariyer basamakları unvanları yalnızca öğretmenler ve okul yöneticilerine verilecek. İlçe müdürleri, şube müdürleri ve il müdür yardımcıları bu unvanlardan yararlanamayacak. Bu durum, öğretmenler ve okul yöneticileri arasında memnuniyet yaratırken, üst düzey eğitim yöneticileri için ise hayal kırıklığına neden oldu.

Öğretmenlerin 2024 Temmuz zamlı tazminat ve toplu sözleşme ikramiyesi güncel tablosu Öğretmenlerin 2024 Temmuz zamlı tazminat ve toplu sözleşme ikramiyesi güncel tablosu

Maaş Farklılıkları

Düzenlemenin bir diğer önemli sonucu ise maaş farklılıklarında ortaya çıkacak. Uzman öğretmenlik unvanına sahip öğretmenler ve okul yöneticileri, kendi amirleri olan ilçe müdürleri, şube müdürleri ve il müdür yardımcılarından daha yüksek maaş alacaklar. Bu durum, eğitim yönetiminde hiyerarşik maaş yapısını değiştirecek ve bazı yöneticilerin motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi, öğretmenler ve okul yöneticileri için önemli avantajlar sunarken, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve il müdür yardımcıları için beklenmedik bir hayal kırıklığı yarattı. Eğitim camiasında geniş yankı uyandıran bu düzenleme, gelecekte yapılacak benzer düzenlemelerde daha geniş bir konsensüs sağlanmasının önemini ortaya koydu. Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin beklentilerinin tam anlamıyla karşılanabilmesi için daha kapsamlı ve katılımcı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği bir kez daha anlaşıldı.

Özetle, Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi, eğitimde kariyer basamaklarını yeniden şekillendirirken, bazı kesimlerde hayal kırıklığı yaratmış durumda. Uzman öğretmenlik unvanının sadece öğretmenler ve okul yöneticileri ile sınırlı kalması, eğitim yöneticileri arasında tartışmalara yol açmış ve düzenlemenin daha kapsayıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini göstermiştir.