Milli Eğitim Bakanlığı MEB'den, okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile ilgili ek ders ücreti ödeme konusunda görüş yazısı. Bakanlık yazısında okul müdürlerine 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği konusu açıklığa kavuşturuldu. İşte bakanlık yazısı ve haberin detayları.

Milli Eğitim Makanlığı ikili eğitim uygulanan okullarda görev yapan okul müdürlerin ve okul müdür yardımcıları ek ders ücretlerini değerlendirdi. Bakanlık bünyesinde hizmet veren
çeşitli okullardaki ana sınıflarının sabah ve öğleden sonra gruplarına ayrıldığı durumda görev yapan okul yöneticilerine haftada iki saat artırımlı ek ders ücreti ödenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığının MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen ikili eğitim tanımına göre, söz konusu okullarda görev yapan yöneticilere bu avantaj sunulacak. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, bu okullardaki yöneticilere haftada iki saat artırımlı ek ders ücreti ödenmesi kararlaştırıldı.

T.C. MiLLi EĞITiM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlügü

Sayi : E-45512797-45.03-89440924

Konu : Ikili Eğitim Yapan Kurumlar

10.1.2023

MUŞ VALİLİĞİNE

(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

ilgi

: a) 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayil Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumlan Yönetmeliği.

  1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayih Milli Eğitim Bakanlığı: Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve
Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

  16/10/2022 tarihli ve E-47093652-841.01.01-87232486 sayılı yazınız.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İçin İlkokul Kayıtlarında Değişiklik! 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İçin İlkokul Kayıtlarında Değişiklik!

İliniz Malazgirt ilçesi Ortaokulunun ana sınıfının sabah grubu ve öğleden sonra grubu olarak ikili eğitim yapması nedeniyle bu okulda görev yapan okul yöneticilerinin ikili eğitim yapıldığı için ilave ek ders alıp alamayacakları konusunda görüş talep edilen ilgi (c) yazınız ve ekleri incelenmiştir.

ilgi (a) Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin brinci fıkrasında "1) ikili eğitim: Okul öncesi eğitim ve ilkögretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi," hükmü ile ikili eğitimin tanımı yapılmıştır.

Ilgi (b) Karar'in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde;

"6) Her türdeki anadolu liseleri, fen, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, Özel okul ve kurumlar ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarını haftada 20 saati,

7) Diger örgün ve yaygın eğitim Kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati,...

ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir." hükümleri yer almaktadır

Kamu Görevlilerinin Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yillarmi Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözlesmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözlesme başlıklı kinci Bölümünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasında "2006/11350 sayılı Kararn 10 uncu maddesinin birinci fikrasim (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarindaki vöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yoneticilere ders yılı süresince haftada iki saat artırımlı ödenir." denilmektedir.

Bu bağlamda, söz konusu okul yöneticilerinin artırılı ek ders creti taleplerinin, sabah ve ögle gruplarımın her ikisinde de görevlerini fiilen yerine getirip getirmediklerine bakılarak, yukarıdaki mevzuat dogrultusunda degerlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Mehmet Yasin ERİŞ

Bakan a.

Temel Eğitim Genel Müdürü