Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin Ordudan 1. sırada milletvekli adayı gösterilmesi sonrası eğitim camiasında bir beklenti oluştu.
Umarız yeni Bakan eğitimin ve eğitimcinin sorunlarını çözmeyi hedefler. Peki öğretmenler yeni gelecek Bakandan neler yapmasını bekliyor?

1- Öğretmen maaşları Yoksulluk Sınırının üstüne çıkarılmalı

2- Promosyon Anlaşmaları güncellenmeli

3- Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarının genişletildiği, öğretmene yönelik şiddeti ve mobbing önleyici düzenlemelerin içerdiği ÖMK hazırlanmalı.
4- Öğretmenler unvanlarla ayrıştırılmamalı, kıdeme bağlı ücret artışları yeniden düzenlemeli

TGRT Haber: Çarşamba günü ücretli öğretmenlere ve sözleşmelilere kadro gelebilir!
TGRT Haber: Çarşamba günü ücretli öğretmenlere ve sözleşmelilere kadro gelebilir!
5- Öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmalı

6-  Mecburi Hizmet Bölgesinde çalışan öğretmenlere Mecburi Hizmet Tazminat ödenmeli, sosyal hakları genişletilmeli

7- Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek için MEB üniversitelerle protokol anlaşmaları yapmalı, teşvik amaçlı çalışma koşullarında gerekli düzenlemelere gitmeli

Yeni ÖMK iptal mi olacak, kritik gelişme şüphe uyandırdı Yeni ÖMK iptal mi olacak, kritik gelişme şüphe uyandırdı

8- Deprem Bölgesinde çalışan öğretmenlerin barınma sorunu çözülmeli, depremi yaşayan öğretmenlere koşulsuz tayin hakkı tanınmalı

9- Öğretmenlere teknolojik araç desteği sunulmalı.

10- Öğretmenevlerinde öğretmenlere öncelik tanınmalı, en az %50 indirim uygulanmalı

11-  İl içi tayinlerde sıra sistemi uygulanmalı

12- Öğretmenlerin Hazırlık Ödeneği en az bir maaş tutarında olmalı.

13- Öğretmen maaşları %15 vergi dilimi ile sabitlenmeli

14- MEB bünyesindeki tüm kursların ücretleri DYK ücreti ile eşitlenmeli

15- Ders ücreti haftalık değil, günlük hesaplanmalı

16- Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ek ders saati 15 saat olarak hesaplanmalı

17-  Her nöbete ücret ödenmeli, tam gün okullarda görev yapan öğretmenler için 1 saat daha nöbet ücreti eklenmeli

18- Öğretmenlerin üzerinde bulunan ders yükü dışında yerine getirdiği toplantı, proje ve komisyon çalışmaları ek ders karşılığında ücretlendirilmeli

19- MEB merkez teşkilatında çalışan personele tanınan ulaşım ve öğle yemeği yardımı öğretmenlere de verilmeli

20- 6. Dönem Toplu Sözleşme Kararı gereği; %2 barajına bakılmaksızın sendika üyesi tüm öğretmenlere sendika teşvik ödeneği ödenmeli

21-  Öğretmenlerin kazandığı mali ve sosyal haklar emeklilikte de korunmalı

(...)
Öğretmenlerin sorunu eğitimin sorunudur. Eğitimde yaşanan sorunların çözümüne öğretmenlerin sorunlarının çözümü ile başlanabilir.

Temennimiz eğitim çalışanlarını temsil eden tüm sendikaların iş birliğine giderek MEB ve kanun koyucuların çözüm üretmesini sağlamalarıdır.

Kadriye Demirel
Eğitimci Yazar