Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretleri, Temmuz ayında zamlı olarak ödenmeyecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin Haziran ayına ait ek ders ücretleri zamlı olarak değil, mevcut tarifeler üzerinden ödenecek.

Öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olduklarından, memur maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zam oranlarından doğrudan etkileniyorlar. Buna göre, öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri, memur maaş zammı oranında artırılıyor. Ocak ayında yapılan zamlar 1 Ocak tarihinden itibaren, Temmuz ayında yapılan zamlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren maaşlara ve ek ders ücretlerine yansıtılıyor.

Ancak, Haziran ayı ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiği bu günlerde, öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri Haziran ayına ait olduğundan dolayı zamlı olarak ödenmeyecek. Bu durumun nedeni, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin görev yapıldıktan sonra ödenmesi ve ödeme yapılan ayın bir önceki ayına ait bordronun düzenlenmesidir. Dolayısıyla, öğretmenlerin Haziran ayı ek ders ücreti bordrosu düzenleneceğinden dolayı zamlı tarife uygulanmıyor.

Özetle, Haziran ayı ek ders ücretleri, kadrolu öğretmenler için gündüz saati başına normal fiyat olan 89 TL üzerinden ödenecektir. Bununla birlikte, bazı öğretmenlerin ek ders ücretleri vergi dilimleri nedeniyle bir miktar düşük olabilir. Vergi dilimleri, öğretmenlerin toplam gelirlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve bu durum ek ders ücretlerinde farklılık yaratabilir.

Öğretmenler arasında zamlı ek ders ücreti beklentisi bulunurken, MEB'den gelen bu açıklama, Temmuz'un ilk haftasında ek ders ücretlerinin zamlı olup olmayacağına dair belirsizliği de ortadan kaldırmış oldu. Öğretmenler, Temmuz ayı itibariyle zamlı maaş ve ek ders ücretlerini alacaklar, ancak Haziran ayına ait ek ders ücretleri mevcut tarifeler üzerinden ödenecek.

ÖMK Uzman öğretmenlik düzenlemesinde müdürlere ünvan verilmeyecek ÖMK Uzman öğretmenlik düzenlemesinde müdürlere ünvan verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, öğretmenlerin maaş ve ek ders ücretlerine yönelik değişiklikler ve güncellemeler konusunda düzenli olarak bilgilendirilmesi önem arz ediyor.