Eğitim Gücü Sen, öğretmenlere ve okul yöneticilerine dosya ücreti ödenmesi ile ilgili önemli bir kazanım elde ettiklerini duyurdu. Sendikanın açıklaması şöyle:

Sendikamızın Verdiği Mücadele Sonucu Öğretmenler Danışmanlık ve Eğitim Tedbiri Dosyalarından Artık Ücret Alabilecek

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak “okullarda görev yapan psikolojik danışmanlara verilen danışmanlık tedbiri ve idarecilere verilen Eğitim Tedbirine dönük görevlendirilmelerine ücret ödenmesine yönelik vermiş olduğumuz mücadele karşılık bulmuştur.”

Yıllardır angarya görev olarak öğretmenlere verilen Danışmanlık Tedbiri ve idarecilere verilen Eğitim Tedbirine dönük, ücret verilmesine yönelik talebimiz; kazandığımız davalarla ve Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile üst düzey görüşmelerimiz neticesinde; olumlu sonuçlanmış, Manisa'da bulunan üyemiz üzerinden verdiğimiz mücadele sonucu üyemize dosya başına her ay ücret ödenmesine yönelik yazı Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafında ilgili birime bildirilmiştir. İlgili yazıyla, hangi Bakanlık tarafından ödeneceği problem olan ücretin Adalet Bakanlığı birimleri tarafından ödeneceği kesinleşmiştir.

Memurların 14 Günlük Maaş Farkı Tablosu Ödeme Tarihi Meslek Meslek Maaş Farkları Memurların 14 Günlük Maaş Farkı Tablosu Ödeme Tarihi Meslek Meslek Maaş Farkları

İlgili yazının, ülke geneline gönderilerek Danışmanlık Tedbiri ve Eğitim Tedbiri görevini yürüten öğretmen ve idarecilerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi hususundaki yazımızı pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na tekrar yazarak kangren haline gelmiş bir sorunu daha çözüyoruz, hayırlı olsun.

Kurulduğu günden beri; eğitim çalışanların gündeme bile getirilmeyen sorunlarını gerek Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla üst düzey görüşmeler yaparak, gerekse hukuksal mücadeleler vererek bir bir çözen Eğitim Gücü Sen; gerçek ve siyasi olmayan sendikacılıkla çözülemeyecek problem olmadığını bir kere daha göstermiştir.

Eğitim çalışanları, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz ve Yüksek Öğretim Kurumu çalışanlarının sorunlarını çözmek, özlük ve maddi haklarının iyileştirilmesi yönündeki mücadele, çalışma ve kazanımlarımız devam edecektir.