6 Şubat demrepmeri ile sarsılan 10 il için afet bölgesi kararı alınmıştı. Afet bölgesinde çalışan kamu personeline ise tazminat ödemesi yapılıyor. Ancak Malatya'da görev yapan bir öğretmenimizden gelen mesajda, öğretmenlere deprem tazminatının ödenmediği ancak diğer kamu personeline bu tazminatın ödendiği bilgisi yer aldı.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İÇİN BİRLİK VAKTİ ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İÇİN BİRLİK VAKTİ

Öğremtenlersitesi olarak bölgede görev yapan öğretmenlerin bu sürecçe deprem tazminatı alamamasına bir anlam verememekle birlikte, öğretmenlerin bu mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Öğretmenimizden gelen mesajları siz okurlarımızla paylaşıyoruz:

Merhaba. Ben Malatya'da görev yapmaktayım. Deprem tazminatı adı altında 2065 TL ödenecek dendi ancak öğretmenler hariç tüm kamu personeline ödeme yapılırken öğretmenler bu ödemeden faydalanmadı. Bu konuyu gündeme getirebilirmisiniz?

Çalışanlara sorduğumuz zaman aldıklarını söylüyorlar. Diğer illerde de alan öğretmen arkadaşlar varmış. Siz konuyu açarsanız zaten deprem bölgesinde görev yapan arkadaşlar yorumlarda alıp almadıklarını belirteceklerdir. Normal şartlarda bu ödeme tüm personellere yapılacak dendi. Biz neden dışarda bırakıldık.

EK MADDE 4

Tabiî afete maruz bölgelerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca bu bölgede çalışan her statüdeki personele ek gösterge dahil en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının % 50’sini geçmemek kaydı ile tazminat, aylık ve ücretleri ile birlikte ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerinin, hangi yörelerdeki hangi görev ve derecelere ne miktarda ödeneceği hususlarına yönelik her türlü düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

4123 sayılı kanunun ek 4. Maddesi gereği deprem bölgesinde görev yapan 657 sayılı devlet memurlar kanuna tabi personele 2059.99 TL'lik deprem tazminatı ödenir. 

Ancak burda belirtilen personellerden sadece öğretmenler gözardı edilerek idari izinli sayıldıkları için bu ödemeden mahrum bırakılmışlardır. 

Ancak bu idari izin döneminde tüm sosyal haklardan faydalanabilirken (ek ders vb.) Deprem tazminatı dışında tutulmalarının açıklaması ne olabilir.
İl Milli Eğitim Müdürlüklerini ve Milli Eğitim Bakanlığının bu duruma müdahale ederek öğremtenlerin tazminatlarının ödenmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz.