Öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen 14 günlük maaş zam farklarına ödeme tarihi Öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen 14 günlük maaş zam farklarına ödeme tarihi

Haziran ayı ile birlikte okullar tatil oldu ve öğretmenler de seminer dönemine girdi. Seminer döneminde öğretmenlere hangi ek ders ücreti ödenecek, öğretmenler kaç saat ek ders ücreti alacak. Branşlar ve kurslar için öğremtenlerin ek ders ücreti detayları.

Öğretmenlerin Haziran 2023 yaz dönemi mesleki çalışmalarının karşılığı olan ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine iliişkin detaylar MEB tarafından yapılan düzenlemelere göre belirleniyor. Öğremtenlere Haziran ayında ödenecek ek ders ücretlerine ilişkin tablonun detayları şöyle:

2023 HAZİRAN AYI ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ ÖDEME TABLOSU

1- 16 Hazirana kadar tüm öğretmenlere normal ek ders ücreti ödenecektir. Bu ödemeler, haftalık veya aylık bazda yapılacak olan ders planlamalarına göre gerçekleştirilecektir.


19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan YAZ DÖNEMİ öğretmenlerin mesleki çalışma haftasında, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, branş öğretmenleri, Btr ve rehber öğretmenler gibi branşlarda görev y6apan öğretmenler daha önce izlemedikleri bir eğitim videosunu Öğretmen Bilgi Ağı (ÖBA) üzerinden izlemeleri durumunda Haziran ayı ek ders ücretini almaya hak kazanacaklar. Öğretmenlerin izleyeceği bu eğitim videosu, 15 saatlik Eğitim Yöneticileri Genelgesi (EYGG) kapsamında değerlendirilecek ve ek ders ücreti tam olarak ödenecektir. Öğretmenlere ek ders ücreti ödenebilmesinin tek koşulu ise daha önce izlenmemiş bir eğitim videosunun tamamlanması.

Btr (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) görevlendirmeleri 16 Haziran 2023 tarihinde sona erdiğinden dolayı ek ders ücreti ödemeleri, yukarıda belirtilen maddedeki gibi gerçekleştirilecektir.

19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan mesleki çalışma haftasında yöneticiler, okullarda bulunacak ve bu sürede normal yönetim ücretlerini alacaklar, buna karşın mesleki çalışma ücreti alamayacaklardır. Bununla birlikte, isteğe bağlı olarak eğitim videosunu izleyebileceklerdir.