Milli Eğitim Bakanlığı  öğretmenlere %25 artırımlı ek ders ücreti ödemelerine yönelik görüş talebine cevap verdi. Bakanlığın verdiği ek ders ücreti görüş kararı çok sayıda öğretmeni yakından ilgilendiriyor. MEB, milli eğitim müdürlüğü tarafından bakanliga ulaştırılan ve sınıf öğretmenlerinin kendi derslerine branş öğretmeni girmesi durumunda, okul idaresi tarafından yapılan görevlendirmeler karşılığında ödenen ek ders ücretinin %25 artırımlı olup olmayacağı konusunu açıklık getirdi.

Bakanla yapılan müracaat sonunda bakanlık tarafından yapılan değerlendirme derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutan sınıf öğretmenlerine, ek ders ücretinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceği konusu açıklığa kavuşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, il milli eğitim müdürlüğü tarafından talep edilen görüşe, bakanlığın yayımlamış olduğu ilgili Yönetmeliklere atıfta bulunarak cevap verdi.

Öğretmenlere Müjdeli Haber! ÖMK'da Önemli Düzenlemeler Yolda Öğretmenlere Müjdeli Haber! ÖMK'da Önemli Düzenlemeler Yolda

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 18. maddesine göre, ilkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen diğer branş öğretmenlerinin derslerine girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları durumunda, bu görevler ek ders görevi olarak kabul edilmektedir.

Ancak, bu durumda ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında okuttukları dersler karşılığında %25 fazlasıyla ödenmesi mümkün değildir.

Bu açıklama çerçevesinde, sınıf öğretmenlerinin ders görevlerini destek eğitim odasında yerine getirmesi durumunda, ek ders ücretlerinin standart prosedürlere göre ödeneceği belirtilmiştir.

İşte o yazı...

KÜTAHYA VALİLİĞİNE

(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

Ilgi : 15.11.2023 tarihli ve E-63649569-869-89780925 sayih yazınız.

Derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutmak üzere görevlendirilen sınıf öğretmenlerinin, bu kapsamdaki ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip

ödeyemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine

İlişkin Kararın 18'inci maddesinde; "İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen

resim-is, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi ögretmenleri ile alan ögretmenlerinin derse

girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği

egitim ve ögretimle ilgili işleri yapmaları halinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır. "hükmü

yer almaktadir.

Diğer taraftan bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 12'nci maddesinde ise; ".

...Kararın 18 inci maddesinde, derslerine diger alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde

sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde

kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği

saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri

yapmalar gerekmektedir...

"Açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede sınıf öğretmenlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek

egitim odasında ders okutmaları, o saatlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmalarıını saglamakta; dolayısıyla ders görevinin destek egitim odasında yerine getirilmesi ek ders ücreti demeleri bakımından

farklı bir uygulama yapılmasını gerektirmemektedir.

Bu itibarla sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek egitim odasında okuttukları dersler karşılığında %25 fazlasıyla ödenmesinin mümkün

Bulunmadigi değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bülent CiFTÇi

Bakan a.

Personel Genel Müdürü