Milli Eğitim Bakanlığı personeli olarak görev yapan öğretmenlere her Yıl bir defaya mahsus olmak üzere 1 Maaş tutarında ikramiye verilmesini Öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye sunuldu. Teklifte her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Öğretmenlere bir maaş ikramiye ödemesi yapılması öngörülüyor. İşte detaylar:

Öğretmenlere yönelik ikramiye talepleri Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gölgesinde kalsa da devam ediyor. Özellikle bazı sendikaların büyük mücadele verdiği öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1 maaş ikramiye talebiyle ilgili teklif nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi. TBMM'ye sunulan teklifte öğretmenlere yılda bir kere 1 maaş tutarında ikramiye ödenmesi öngörülüyor. TBMM'de yapılacak olan görüşmeler ve sonrasında yapılacak oylamada partilerin hangi yönde oy kullanacağı öğretmenlere ikramiyenin akibetini belirleyecek. İşte yapılan teklif ve detaylar: 

Karaman Milletvekili İsmail Atakan ÜNVER, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere 1 aylık maaş tutarları kadar ikramiye verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine önerge verdi.

TBMM'ye sunulan öğretmenlere 1 maaş ikramiye teklifinin genel gerekçesi ve tam metni şöyle:

Ülkemizin geleceği, eğitim sisteminin kalitesi ve öğretmenlerin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Öğretmenler, toplumun temel yapı taşları olarak bilgiyi aktaran, değerleri öğreten ve nesilleri şekillendiren önemli bir role sahiptirler. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." sözlerinden de anlaşılacağı üzere ülkemizin geleceğinin inşasında Öğretmenlerimize yüklenen sorumluluk oldukça büyüktür. Bu büyük sorumluluğu yüklenen öğretmenlerimizin verdikleri emek ve fedakarlıkları takdir etmek, onların motivasyonunu artırmak ve mesleğe olan saygıyı güçlendirmek ise bizlerin sorumluluğudur.

24 Kasım Öğretmenler Günü, ülkemizde eğitim camiasının değerli mensuplarına olan minnet ve şükrammızı ifade etmek için bir fırsattır. Bu kanun teklifi ile her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere aylık maaş tutarları kadar ikramiye verilmesi önerilmektedir. Bu ikramiye, öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını artıracak, ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik bir adım olacak ve bizlerin de öğretmenlerimize olan saygımızı ve minnettarlığımızı somut bir şekilde ifade edecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu kanun, tüm Öğretmenlere her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş tutarında ikramiye verilmesini amaçlamaktadır.

Öğretmenlerin Dikkatine! Kurala uymayan atanamayacak ve norm fazlası olacak Öğretmenlerin Dikkatine! Kurala uymayan atanamayacak ve norm fazlası olacak

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 32- Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzman ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her Öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile birlikte her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Kasım ayı net maaşı tutarında Öğretmenler Günü ikramiyesi ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz."

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CHP Tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinin diğer partiler tarafından desteklenip desteklenmeyeceği, kanunun yasallaşıp yasallaşmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.