Bir öğretmen, "Kadrolu öğretmenlerin idari izinli sayıldıkları zamanda hafta içi Destekleme ve Yetiştirme Kurs (DYK) ücretleri ödenir mi bilgi verilmesini istiyorum." sorusunu MEBİM üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne sordu. Personel Genel Müdürlüğü, öğretmene resmi cevabı MEBİM kanalından verdi.
Resmi Cevap Şöyle ;

Haziran Öğretmen seminerlerinin konusu yeri ve süresi belli oldu Haziran Öğretmen seminerlerinin konusu yeri ve süresi belli oldu
  • Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir.25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." denilmektedir.
  • Bu çerçevede, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilen süreçte Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticiler ile kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin, ders yılı içerisindeki iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan aylık karşılılığı ders, varsa ek ders (ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevleri hariç)(destekleme ve yetiştirme kursları, destek eğitim odası, ilkokullarda yetiştirme programı, vb. dahil), ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.Bilgilerinizi rica ederim.