Öğretmenlerin maaşına ara zam meclis gündeminde. Öğretmen maaşlarının düşük oluşu Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'de soru önergesine konu edildi.

Denizli Milletvekili Yasin ÖZTÜRK tarafından TBMM'ye verilen soru önergesinde, öğretmen maaşlarına ara zam ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ tarafından cevaplandırılmak üzere şu sorulara yer verildi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96.maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. Yasin ÖZTÜRK /Denizli Milletvekili TBMM Kâtip Üyesi
2002 yılından bu yana öğretmen maaşları bırakın artmayı asgari ücrete oranla %46 oranında değer kaybetti.
Alım gücü günden güne düşen ve düşük maaş zammıyla birlikte kamudaki maaş adaletsizliğine maruz kalan öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu ek iş yapmak zorunda kalıyor.
Sözleşmeli, vekil öğretmenlik uygulamalarıyla sosyal ve özlük hakları ellerinden alınan öğretmenlerimizin sorunları gün geçtikçe azalmak yerine katlanarak büyüyor.

Bu bağlamda;

Temmuz zammıyla en yüksek memur maaşı yeni zamla 100.000’i geçiyor Temmuz zammıyla en yüksek memur maaşı yeni zamla 100.000’i geçiyor
  • 1) Öğretmenlerimizi içine düştükleri cendereden çıkarmak için ne yapacaksınız?
  • 2) Öğretmenlerimizin maaşlarını insani ve vicdani seviyelere getirmek için bir ara düzenleme, bir maaş zammı planınız var mı?