Eğitim gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat'ın öğretmen maaşı ve asgari ücret ile ilgili açıklaması şöyle:

EĞİTİM VE BİLİM GÜCÜ DAYANIŞMA SENDİKASI
GENEL MERKEZİ

ÖĞRETMEN MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞTÜ 

Bugün yapılan açıklama ile asgari ücrete gelen zam oranıbelli oldu. Belirlenen zamla beraber öğretmen maaşı, 11.400 TL olan asgari ücretin altında kalmıştır. 

Asgari ücret, ülke şartlarında yaşanabilecek, hayatta kalınabilecek en düşük ücret olarak belirlenmektedir.

Temmuz zamlı öğretmen maaşları 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. derece uzman ve başöğretmen maaşları Temmuz zamlı öğretmen maaşları 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. derece uzman ve başöğretmen maaşları

Gelişmiş ülkelerde asgari ücret rakamı belirlense de toplam gelir sahiplerine göre asgari ücretle çalışan oranı çok düşüktür. Almanya’da asgari ücretli çalışan işçi oranı sadece %4 iken en düşük memur aylık geliri asgari ücretin 4 katıdır.Ülkemizde ise asgari ücretle çalışan işçi oranı %70-80’lerdedir. Bugün gelinen noktada asgari ücret birçok memurun aldığı maaşın üzerine çıkmıştır. 

Maalesef memur maaşları yetkili memur sendikalarınınetkisiz mücadeleleri yüzünden bu hale gelmiştir. Öğretmen ve memurlar için masada gerçek mücadeleler verilmemiş, memuröğretmen hakları savunulmamış ve koşulsuz kabulle yüzde üç buçuk, yüzde beş zamlara imza atılarak öğretmen ve memurlarbu durumlara düşürülmüştür.

Paylaştığımız bordro Şanlıurfa gibi zor bölgedeki bir öğretmen arkadaşımıza ait, taban aylığı sadece 6.700 TL ile asgari ücretin yarısıdır, ek ödemelerle eline geçen tüm gelir sadece 11.300 TL ile asgari ücretin altındadır.

Öğretmenler artık huzursuz, eğitim çalışanları artık açlık sınırında, kiralarını dahi ödeyemeyecek gelirlere sahiptir.

Eğitim Gücü Sendikası olarak kurulduğumuz gündenbugüne ilk toplu sözleşme dönemi olan temmuz ayında yetkili sendikalarla hükümetin masada görüşmelerini özellikle takip edeceğiz. Bu dönemde gerekirse yasal tüm sendikal eylemlerimizle öğretmen ve memur maaşlarının mayıs ayı belirlemesi olan en az yoksulluk sınırı 34 bin lira talep ediyoruz. Bunun altında bir rakamı ne hükümetten ne onun yandaşı memur sendikalarından asla kabul etmiyoruz. 

Oğuz ÖZAT

Genel Başkan