18 Nisan 2023 tarihli resmi yazıda Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci nakilleri ile ilgili bahsedilen konular şu şekilde ;

06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler nedeniyle Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin afet bölgeleri de dâhil olmak üzere diğer illerimizdeki yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara nakilleri konusunda bazı tereddütlerin yaşandığı, Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden anlaşılmış olup söz konusu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre ;

Öğretmenlerin 14 günlük maaş zam farkı miktarı, fark ödemesi bankaya yatırılacak tarihi Öğretmenlerin 14 günlük maaş zam farkı miktarı, fark ödemesi bankaya yatırılacak tarihi
  • 1- Yüz yüze eğitim veren okul/kurumların 2., 4., 6. ve 8. dönem seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerinde ilgili alan/dalın açık olması şartıyla öğrenci bulunup bulunmadığına bakılmaksızın işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • 2- Alan/dalın yerleşim birimindeki okullarda bulunmaması halinde il/ilçe genelinde durumun değerlendirilmesi, bunun da mümkün olamaması hâlinde öğrenci reşit ise kendi talebi ile değilse veli talebi dikkate alınarak diğer il/ilçelere yönlendirilmesi,
  • 3- Öğrenim gördüğü il/ilçede alan/dalın bulunmaması veya başka bir il/ilçeye gitmek istememesi hâlinde öğrencilerin mesleki eğitim merkezi veya açık öğretim lisesine yönlendirilmeleri, gerekmektedir.
  • 4- Bu yazı kapsamındaki Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sigortalılık iş ve işlemleri İlgi (a) yazıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitim kurumları; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde olan öğrenciler ile yüz yüze eğitim kurumları bu iller olup belirtilen tarihten sonra diğer illere nakil olan öğrenciler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde İlgi (b) Yönetmelikte yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacaktır. Bu durumdaki Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden yüz yüze eğitime devam edemeyenlere, birinci dönemde oluşan yüz yüze eğitim ders notlarının ikinci dönem yüz yüze eğitim ders notu olarak kayıtlı olduğu okul/kurumlar tarafından sisteme girilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sadri ŞENSOY Bakan Yardımcısı