Rehber öğretmenlerin fiilen derse girmemeleri nedeni ile artırımlı ek ders ücreti ödenmemesi mahkemeye taşındı. Eğitim İş tarafından yapılan başvuru sonuçlandı ve Rehbeer Öğretmenlerin de artırımlı ek ders ücreti alabileceklerine hükmedildi. İşte haberin detayları ve sendika tarafından yapılan açıklama:

Eğitim-İş'ten rehber öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti konusunda yapılan açıklama:

25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını Kapsayan 6.Dönem Toplu Sözleşmenin, “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı İkinci bölümünün 8. maddesinde lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak uygulamada, rehber öğretmenlerin fiilen ders yapmadığı gerekçesiyle bu düzenlemeye ilişkin ek ders ödemeleri konusunda mağduriyet yaratılmaktadır.
Eğitim-İş olarak üyemiz adına açtığımız davada mahkeme;” rehberlik öğretmeni olarak görev yapan davacının işin doğası gereği fiilen ders görevinin olmadığı, dolayısıyla davacıdan fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesine işaret ederek, talebimizi haklı bulduğunu ve davanın kabulüne karar verdiğini duyurmuştuk.

Bu aşamada ise idarenin istinaf talebi sonrasında Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesi 2022/1489E. 2023/50K. sayılı ilamıyla kısmen düzeltilerek onanmak suretiyle kesinleşmiştir.

Bununla birlikte önemle dikkat çekilmesi gereken husus ise Bölge İdare Mahkemesi kararında da vurgulandığı üzere, ücretin hak edildiği tarihten itibaren 60 gün içine idareye başvurulması ve yine süresi içinde dava açılması gerekliliği söz konusudur. Meselenin bu yönü davanın süre bakımından incelenmesi noktasında oldukça önemlidir. Bu süreler içinde başvuru yapılmayan ücretler bakımından dava açılamayacağına işaret etmek gerekir.

Netice olarak mahkeme, lisansüstü öğrenim gören rehber öğretmenlerin de ek ders ücretlerinin artırımlı şekilde almaları gerektiğine hükmetmiştir.

MEB’i bu konuda tekraren uyarıyoruz! Toplu sözleşmeden doğan bu hakların ödenmemesi halinde Bakanlık binlerce davanın açılmasına sebep olacak ve kasten kamu zararı ortaya çıkarılmış olacaktır. Bu konudaki tazmin sorumluluğu da buna sebebiyet verenlerin üzerindedir.

2024-YKS Sonuçlarına Göre Sayısal Veriler ve İstatistikler Açıklandı 2024-YKS Sonuçlarına Göre Sayısal Veriler ve İstatistikler Açıklandı

Eğitim-İş olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.