Memur maaşlarına ve işçi maaşlarına zam yapılması için açıklama yapıldı. Memur ve maaşlı çalışanlara olumsuz etkilediği gerekçesiyle tüm çalışanlara zahmet olması konusundaki açıklamada haberin detayları şöyle:
 

Türkiye’de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonun memur ve işçi gibi maaşlı çalışan kesimi olumsuz etkilemesi nedeni ile maaşlara ek zam talebi geldi.

 Konuyu gündeme getiren TES-İŞ yaptığı basın açıklamasında çalışanların maaşlarına ek zam talebinde bulunduklarını dile getirerek, çalışan kesime ödenen ücretlerin sahadaki gerçeklere göre düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Vergide adaletsizlik yaşandığını ifade eden TES-İŞ yaptığı açıklamada çözüm için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşleri Sendikası (TES-İŞ) Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların gelir kaybına uğradıklarını ve bu nedenle ek zam yapılması gerektiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu çalışanlarının tamamına ek zam talebini yineleyen TES-İŞ, sorunlara çözüm beklediğini ifade etti.

emmuz 2024 zamlı enflasyon farklı memur maaşları hesaplandı emmuz 2024 zamlı enflasyon farklı memur maaşları hesaplandı

TES-İŞ’in maaş zammıyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde;

“Ülkemizde enflasyonun yüksek oranlarda artış göstermesi ve sebep olduğu ağır ekonomik şartlar nedeniyle emeği karşılığı aldığı ücretle geçinen kesim geçim sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yürürlükte olan Kamu kesimi toplu iş sözleşmelerimiz imzalandığı tarihte TES-İŞ olarak önemli kazanımlar elde ettik. Kamuda örgütlü tüm sendikaların ve çalışanların memnun olduğu ücret zammının yanında yevmiye, derece ve kıdem ile ilgili üyelerimizin yıllardır süren taleplerini alarak kamuda eşitliği üyelerimiz adına adaleti sağladık. Geçtiğimiz ay sözleşme yürürlük tarihi 1 Ocak olan kamu işçisi üyelerimize yüzde 32.57 oranında zam yapılmış ve 1 Mart itibariyle yürürlüğe giren sözleşmelerimiz kapsamında çalışan üyelerimizin enflasyonun göreceli daha düşük çıkması nedeniyle gelir kaybına uğramaları gibi bir risk ortamı oluşmuştur. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla sendikamızın ve kamuda örgütlü diğer sendikaların girişimleriyle TÜRK-İŞ ile TÜHİS arasında bir ek protokol imzalanmıştır.

Protokole göre enflasyonun düşük çıkması durumunda Mart ayında yapılacak zammın asgari yüzde 32.57 olması ve üyelerimizin protokol öncesi duruma göre kazançlı çıkmaları garanti altına alınmıştır. Ancak bizim bunun yanında asgari ücrete, memur ve emeklilere yapılan yüksek zamların ardından tüm kamu çalışanlarına da ek zam talebimiz olmuştur.

Genel Başkanımız İrfan Kabaloğlu kamu işçilerine ek zam talebimizi özellikle TÜRK-İŞ nezdinde Hükümete iletmiş yaptığı basın açıklamalarıyla konunun gündemde tutulmasında gayretli ve samimi bir çalışma yürütmüştür. Bugüne kadar ek zam talebimiz ile ilgili maalesef bir sonuç alınamamıştır. TES-İŞ olarak bir yandan 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmelerimize tabi çalışan arkadaşlarımızın haklarını garanti altına alırken, diğer yandan yüksek enflasyonun sebep olduğu kayıplarımız için ek zam taleplerimizi de TÜRK-İŞ çatısı altında dile getirmeye, yapacağımız sözleşmelerimizde günün şartlarına göre üyelerimizin satın alma güçlerini koruyacak düzenlemelere imza atmaya devam edeceğiz.

GELİRE GÖRE VERGİ

Sendikamızın gündeme getirdiği önemli taleplerimizden birisi de vergide adaletin sağlanmasıdır. Üyelerimizin ocak ayında aldıkları maaşları yıl sonunda aynı şekilde alamadıklarını her platformda anlatıyoruz. TÜRK-İŞ’in bu alanda başlattığı kampanyalarda öncü sendikalardan birisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Vergide adaletsizlikten dolayı imzalanan Toplu İş Sözleşmelerinde ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 7 toplamda yüzde 12 maaş kaybı oluşmaktadır. Diyoruz ki az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın.

Grev hakkımızın olmadığı enerji işkolunda Yüksek Hakem Kurulu’nun kararları toplu pazarlık düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeye devam etmektedir. Bu yöndeki düzenleme taleplerimizin yerine getirilmesini bekliyoruz. Özel sektörde çalışan üyelerimiz de enflasyondan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Ancak, enflasyonun bu şekilde yükselmeye devam etmesi durumunda daha önce imzaladığımız sözleşmeler kapsamında çalışan üyelerimizin ücret zamları ve kazanımları anlamını yitirmektedir. Enflasyonun ve piyasada temel tüketim kalemlerine yapılan anlamsız ve gerekçesiz zamların bir an evvel dizginlenmesini istiyoruz. Aksi takdirde üyelerimizin ücret ve kazanımları korumak için iyileştirme taleplerimiz de devam edecektir. Resmi Gazetede 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı KHK ile kadroya alınmayan ve KİT’ lerde çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır. İş Kolumuzda Kadro Kapsamı dışında bırakılan KİT’ lerde (TEİAŞ-EÜAŞ ve TEDAŞ’ da) çalışan üyelerimize verilen sözlerin tutulmasını talep ediyoruz. KİT’lerde ve sulama birliklerinde henüz kadro alamamış arkadaşlarımız da daha önceki taahhütlerin bir an evvel yerine getirilmesini beklemektedir. Dolayısıyla söz konusu arkadaşlarımızın kadroya alınmaları ve diğer üyelerimizle eşit haklarına kavuşmaları sendikamızın öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. TES-İŞ olarak üyelerimizin talep ve beklentileri yerine getirilinceye kadar gündemde tutmaya ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ile birlikte çözüm için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.”