Milli Eğitim Bakanlığı MEB'den Okullara kutlamalar, törenler, konuşmalar ile ilgili Sosyal Etkinlik Talimatı

2024-2025 okullar ne zaman açılacak yarıyıl tatili ara tatiller ve yaz tatili tarihleri 2024-2025 okullar ne zaman açılacak yarıyıl tatili ara tatiller ve yaz tatili tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığı MEB , kutlamalar, törenler, sosyal etkinlikler ile ilgili olarak il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıda, özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinliklere dair detaylı bir talimat yayınladı.

Bakanlık, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıda, özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinliklere dair detaylı bir talimat yayınladı. Bu talimat doğrultusunda, etkinliklerin ülkemizin zengin örf, adet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi vurgulanmış, faaliyetlerin öğrencilere milli kültürü tanıtma amacını gütmeleri ve millî kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere eğitim kurumlarında yer verilmemesi konusunda net bir talimat verilmiştir. Bu adım, öğrencilerin millî kültürleriyle daha yakın bir ilişki kurmalarını sağlamayı ve millî değerlere uygun bir eğitim ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. MEB'in gönderdiği resmi yazı şöyle:

T.C.

MiLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Özel  Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı: E-15520822-10.03-90532867

Konu : Egitim Kurumiannda Düzenienecek

Sosyal Etkinlikler

27.11.2023

..... VALİLİĞİNE

(li Milli Eğitim Müdürlüğü)

Ilgi : Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

Her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında; öğrenciler de sorumluluk duygusu geliştirmeye, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenecek sosyal etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal etkinlikler, Usul ve esaslar ilgi yönetmelikte düzenlenmiştir.

Adı geçen yönetmelikte; eğitim kurumlarında yürütülecek tüm sosyal etkinliklerin 1739 sayılı milli eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenecek kural getirilmiş olup öğrenciler de özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencilere şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle özel okullarda / kurumlarda, düzenlenecek etkinliklerin dini ve milli bayram kutlamalarının ülkemizin örf adet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi; yapılacak faaliyet ve konuşmaların öğrencilerin milli kültürü tanıtması, etkinlik programlarının milli, manevi değerleri benimsetecek ve yüceltecek şekilde hazırlanarak faaliyetlerin bu program çerçevesinde pedagojik esaslara ve yaş seviyelerine uygun yürütülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda belirli gün ve haftalar çizelgesini yer alan içerik ile ilgili yönetmelik çerçevesine göre etkinliklerin yürütülmesi, milli kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi gerekmektedir.

Konu hakkında ilçe milli eğitim müdürlükleri ve özel okulların / kurumların bilgilendirilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Fethullah GÜNER

Bakan a.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü