Milli Eğitim Bakanlığı MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı valiliklere gönderdiği 27.07.2023 tarih ve 80526434 sayılı resmi yazısında; okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan tüm açık alan, salon ve benzeri yerlerin kiralama işlemleri ikinci bir emre kadar durdurdu. Yazıda, sözleşme imzalanmamış tüm anlaşmaların karara dahil olduğu bildirildi.


Milli Eğitim Bakanlığı MEB  Strateji Geliştirme Başkanlığı valiliklere gönderdiği 27.07.2023 tarih ve 80526434 sayılı yazısında şöyle denildi:

2024 Öğretmenevinde 1 gecelik konaklama ücreti ne kadar 2024 Öğretmenevinde 1 gecelik konaklama ücreti ne kadar

Milli Eğitim BakanlığıOkul Aile Birliği Yönetmeliğinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin tespit, teklif ve önerileri doğrultusunda paydaş kurumların katkısı ile güncelleme çalışmaları debam etmektedir.

"Bahse konu Yönetmelik kapsamında okul aile birliklerince kantin vb. yerlerin kiralama işlemi yapılmakta iken Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında 25/08/2022 tarihinde imzalanan protokol ile de mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri yerlerin kiralama işlemleri yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği çalışmalarının tamamlanıp yayınlanmasına ve Bakanlığımızdan gelecek ikinci bir talimata kadar hiçbir kiralama işlemi (kiralama süreci başlamış ancak sözleşme imzalanmamış olanlar dahil) yapılmayacaktır.

Söz konusu yönetmelik çalışmalarının tamamlanıp yayınlanmasına ve bakanlığımızdan gelecek ikinci bir talimata kadar hiçbir kiralama işlemi (kiralama süreci başlanmış ancak sözleşme imzalanmamış olanlar dahil) yapılmayacaktır.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Ercan Türk