Milli  Eğitim  Bakanlığı MEB, bahse konu ödemelerle ilgili olarak Rize Valiliğine gönderdiği resmi görüş yazısıyla birlikte merak edilen soruyu yanıtladı ve konuyu açıklık getirdi. Bakanlığın uygulamaya koyduğu yeni düzenlemeyle, okul müdürleri ve okullarda görev yapan müdür yardımcıları daha fazla maddi destek alacaklar.
Yazıya göre okullarda cumartesi ve pazar günleri açılan destekleme ve yetiştirme kurslarındaki (DYK) görevlerinde 2 saat ek ders ücreti alan yöneticiler, yeni düzenlemelerin ardından artık bu ücretin % 100 fazlasını alacaklar.
Milli Mğitim Bakanlığı MEB'in uygulamaya koyduğu bu yeni adımı, okul yöneticilerini okullarda hafta sonu hafta sonu kurslarının açılmasına teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu düzenlemeyle birlikte okul müdürleri ve yardımcılarının motivasyonu da artacak ve daha iyi bir şekilde görevlerini yerine getirebileceklerdir.

Cumartesi ve Pazar DYK'larda görevli yöneticilere ek ders ücretinde artış

Milli Eğitim Bakanlığı MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararında yapılan bir değişiklik, özellikle cumartesi ve Pazar günleri yönetim görevini yürüten öğretmenlerin ek ders ücretlerini etkileyecek nitelikte oldu.

DYK ve yaz okulu başvuruları başlıyor DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılacak DYK ve yaz okulu başvuruları başlıyor DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan bir açıklamada, bu durumun daha açık bir şekilde belirtildiği görüş yazısına yer verildi.

İl milli eğitim müdürlüğüne gönderilen resmi görüş yazısında özetle, cumartesi ve Pazar günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yönetim görevini yürütmek üzere görevlendirilen eğitim kurumu yöneticilerinden birine, fiilen yürüttüğü bu yönetim görevine bağlı olarak ödenen 2 saat ek ders ücretinin %100 fazlasının ödenmesi gerektiği belirtildi.

Böylece okullarda hafta sonu kursu açan yöneticilerin daha fazla ek ders ücreti almasını sağlayacak bir düzenlemeyi içeriyor. Yönetici ve öğretmenlerin ücretlerini de düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ek ders ücretleri konusunda bir düzenlemeye gidildiğini ve bu düzenlemenin cumartesi ve Pazar günü görev yapan yöneticilerin ek ders ücretlerini artıracağını ortaya koyuyor.

Bu durum, yöneticilerin ek ders ücretlerinde daha adil bir paylaşım sağlama amacını taşıyor.