Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Tazminatlarına Yeni Zam Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Tazminatlarına Yeni Zam

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, bazı öğretmenleri sıkı takibe almaya başladı. Tespit edilen öğretmenlere ciddi ceza uygulanacak. Peki hangi öğretmenler bu kapsama giriyor? İşte detaylar:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişleri, öğretmenlerin çalışma şartlarını denetlemekle yükümlüdür. Bu görev, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiştir. Ancak son dönemde, öğretmenlerin mesleki faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sınırları üzerine yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerin odağında ise "Öğretmenlik Meslek Kanunu" bulunmaktadır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ÖMK Nedir?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ÖMK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun öğretmenler için özel olarak belirlediği bazı maddelerin uygulanmasını daha net ve kesin hatlarla çizen bir düzenlemedir. Bu kanun, öğretmenlerin çalışma şartlarını, mesleki etik kurallarını ve performans değerlendirmelerini içermektedir. En önemli maddelerden biri ise öğretmenlerin ek gelir elde etme yollarına dair getirilen sınırlamalardır.

Ek Gelir Elde Eden Öğretmenlere Yaptırım

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurlarının başka bir işte çalışması veya ticaret yapması yasaktır. Ancak teknolojinin hızla ilerlemesi ve internetin yaygınlaşması ile birlikte bu yasağın sınırları zorlanmaya başlamıştır. Bazı öğretmenler, fiziksel olarak bir işte çalışmasa bile internet üzerinden ticaret yaparak veya sosyal medya aracılığıyla gelir elde etmektedir.Genellikle öğretmenler maddi ihtiyaçları nedeniyle böyle bir yol seçse de kanun bu duruma cevaz vermemektedir.

Fenomen Öğretmenler Mercek Altında

Son yıllarda, sosyal medya üzerinde popülerlik kazanan ve "fenomen öğretmen" olarak adlandırılan yeni bir öğretmen tipi ortaya çıkmıştır. Bu öğretmenler, öğrencilerinin görüntülerini ve yaptıkları eğitim faaliyetlerini sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaşmakta ve bu paylaşımlar üzerinden gelir elde etmektedir. Özellikle YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda öğretmenlerin eğitim içerikleri ve günlük ders anlatımları milyonlarca izlenme alabilmektedir. Gerek bu kanallarla elde edilen gelirler, gerekse bu paylaşımlarda çocukların kullanılması, sınıf ortamlarının, ders ortamlarının ifşa edilmesi mercek altına alınıyor. Öğrencilerin görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması suç teşkil ediyor. Bu nedenle sık sık bir denetim geliyor.

Bakanlık Müfettişlerinin Yeni Görev Tanımı

Milli Eğitim Bakanlığı, bu durumu kontrol altına almak ve öğretmenlerin yasaları çiğnemelerini engellemek amacıyla müfettişlerine yeni görevler tanımlamıştır. Bakanlık müfettişleri, öğretmenlerin sosyal medya faaliyetlerini yakından takip ederek, yasaları ihlal eden öğretmenleri tespit edecek. Bu tespitler sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırı hareket eden öğretmenler hakkında disiplin işlemleri başlatılacak.

Mğretmenleee Uygulanacak Disiplin Cezaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, gelir getirici başka bir işte çalıştığı tespit edilen öğretmenler, 1 ila 3 yıl arasında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çarptırılacaktır. Bu ceza, öğretmenin maaş artışlarının ve terfi süreçlerinin durdurulması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, öğretmenlerin bu tür faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerin kesilmesi ve yasal yollarla geri alınması da mümkün olabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri ve müfettişlerin görev tanımlarındaki değişiklikler, öğretmenlerin mesleki etik kurallarına daha sıkı şekilde uymalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğretmenlerin, mesleki sorumluluklarını ihmal etmeksizin ek gelir elde etmeleri konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Bakanlık, bu düzenlemelerle eğitim kalitesini artırmayı ve öğretmenlerin topluma örnek teşkil eden bireyler olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.