MEB Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem e-Sınav Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Açık Öğretim Ortaokulunda Kayıtlı (Tutuklu, Hükümlü, Engelli ve Orta Doğu Programı Öğrencileri hariç) Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem e-Sınavı duyurusu MEB tarafından yayımlandı.

SINAV TARİHİ

Sınavlar, 1 - 29 Mart 2024 tarihleri arasında her aday için 2 (iki) oturum hâlinde yapılacaktır.

Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi ve Ücretleri! KPSS ÖABT Sınav Görevi İşlemleri Başladı Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi ve Ücretleri! KPSS ÖABT Sınav Görevi İşlemleri Başladı

SINAV MERKEZLERİ

Sınav 81 ilde ve KKTC’de belirlenen e-Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

e-SINAV RANDEVU TARİHLERİ

e-Sınava katılacak öğrenciler sınava katılacakları e-Sınav salonlarını ve sınav oturumlarının randevularını 8 – 17 Şubat 2024 tarihleri arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulu https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak alacaktır. Bu tarihler arasında e-Sınav randevusu almayan öğrencilerin sınav randevu işlemleri 18 – 20 Şubat 2024 tarihleri arasında resen yapılacaktır.

SINAVLAR İÇİN İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

İlk Kayıt İşlemleri:
Açık Öğretim Ortaokulu ilk kayıt işlemleri 04 Ocak 2024 tarihinden 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Kayıt Yenileme İşlemleri:
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde aktif kaydı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinden 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde aktif kaydı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan 1. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra 24 Ocak 2024 tarihinden 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

İLK KAYIT BAŞVURU YERLERİ

Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptırmak isteyen kişilerin en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, 26 Şubat 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulu https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

SINAV UYGULAMASI

1. Açık Öğretim Ortaokulu e-Sınavları 1 - 29 Mart 2024 tarihleri arasında her aday için 2 (iki) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 75 (yetmiş beş) dakika süre verilecektir.
2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.
3. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girebileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
5. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve numaralı şeffaf gözlük hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav salonuna alınmayacaktır.
6. Adayların sınav sırasında kullanacakları kalem ve müsvedde kağıt sınav salonlarında hazır olacaktır.
7. Sınav sonuçları, adaylar tarafından e-Sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarından ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden sorgulama yapılarak öğrenilecektir. Ayrıca 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulu https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar; sorulara/cevap anahtarlarına ve/veya sınav sonucuna ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-Sınav binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.
Dilekçe, faks ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde incelenerek ilgili adaya bildirilecektir.
İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
İLETİŞİM VE DUYURU
Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler : 444 06 32
Açık Öğretim Ortaokulu Faks Numarası : 0 312 213 01 73
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 0 312 413 32 63
Açık Öğretim Ortaokulu Yazışma Adresi : Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No: 21 06500 Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA
İnternet Adresleri
https://www.meb.gov.tr/
https://hbogm.meb.gov.tr/
http://odsgm.meb.gov.tr/
https://aio.meb.gov.tr/