Milli Eğitim Bakanlığı güncellenen yeni müfredatına göre ilkokul, ortaokul, lise yeni matematik dersi konularında nasıl bir değişime gitti, detaylar:

İşte yeni formata göre matematik dersi :

  • Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat PDF ekranı, 26 Nisan günü MEB 2024 taslağı ile paylaşıldı. Buna göre matematik dersleri içeriğinde değişiklikler yapıldı. İlkokul, ortaokul ve lise matematik dersleri içeriğinde konular ne oldu, nasıl değişiklik yapıldı? İntegral kalktı mı? İşte MEB 2024 yenilenen müfredatına göre güncel matematik dersi konuları,


MEB, matematik eğitiminde algoritma-bilişim odaklı müfredat değişikliklerini duyurdu. Yeni müfredat, öğrencilerin matematiksel becerilerini güçlendirmeyi ve çağın gereksinimlerine uygun eğitim vermeyi hedefliyor. MEB yeni müfredatına göre yeni matematik dersi konuları neler, müfredat değişikliği kimleri kapsıyor?

2024 YENİ MATEMATİK DERSİ KONULARI 

2024 MEB müfredat değişikliği için son düzlüğe girildi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı için beklenen açıklama Bakan Tekin'den geldi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adındaki yeni müfredatın kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra görüş ve önerileri beklediklerini belirtti. MEB yeni müfredat açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Model" kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

12. SINIF İNTEGRAL DERSİ KALKTI MI?
İntegral kavramının programlardaki yeri süregelen revizyon çalışmaları ile önemli oranda daraltılmıştı ve mevcut haliyle anlamlı bir öğrenme gerçekleşmediği ve diğer ortaöğretim derslerinde de integral kavramının kullanılmadığı görüldü.
Yeni Ortaöğretim Matematik Programında nicelikler arası değişimleri incelemenin temel araçları olarak limit ve türev kavramları ön plana çıkarıldı.

Bu kavramlara beceri odaklı bir yaklaşımla önceki programlardan daha kapsamlı şekilde yer verildi. Lisede, halihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmedi, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alındı.

Yeni programda 4 yıl boyunca değişimlerin incelenmesi odaklı bir yaklaşım ortaya konuldu. Bu yaklaşımın üniversitedeki analiz dersleri için sağlam bir temel oluşturacağı ve sonraki eğitim ve kariyer yaşantılarında ihtiyacı olacak öğrencilerin integrali de tam anlamıyla öğrenebilecekleri öngörüldü.

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.
Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.

MATEMATİK ALAN BECERİLERİ

Matematik alan becerileri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlendi. Yeni müfredatta yer verilen 5 matematik alan becerisi, matematiksel muhakeme, matematiksel problem çözme, matematiksel temsil, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma olarak belirlendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Matematik Eğitimi Nasıl Yeniden Şekillendirildi?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, matematik alan becerileri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlendi. Yeni müfredatta 5 matematik alan becerisi öne çıkarıldı:

Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak
  1. Matematiksel Muhakeme
  2. Matematiksel Problem çözme
  3. Matematiksel Temsil
  4. Veri ile çalışma…
  5. Veriye dayalı karar verme..

Matematik dersi öğretim programları hazırlık sürecinde ilkokul, ortaokul ve lise komisyonları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül yapısı gereğince birlikte çalıştı. Öncelikle sayılar, geometri ve istatistik ve olasılık konularının ilişkisel bir biçimde nasıl yerleştirileceğine odaklanıldı.

İlokul ve Ortaokul Matematik Müfredatında Neler Değişti?

Yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul matematik müfredatında da önemli değişiklikler yapıldı. İlkokul matematik müfredatında, öğrenme hedefleri tahmin, zihinden işlem ve prosedür şeklinde devam eden öğrencinin matematiksel muhakeme gücünü ve düşünme becerilerini öne çıkaran bir aşamayla verildi.

Lise Matematik Eğitiminde Hangi Yenilikler Öngörülüyor?

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, çağın bilimsel gelişmeleri ve beceri temelli program yaklaşımı doğrultusunda yeniden şekillendirildi. Öğrenciler için işlemsel yükü fazla olan, anlamlı öğrenmelere hizmet etmeyen ve programın genel amaçları doğrultusunda ortaöğretim düzeyinde ihtiyaç duyulmayan içerikler gözden geçirildi. Matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi ilk defa bu programda, matematik öğrenme ve öğretme süreçlerine hizmet edecek şekilde kurgulandı. İstatistik konuları 'veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisi' bağlamında yeniden ele alındı ve programdaki yeri önemli oranda artırıldı.

Matematik Öğretim Programındaki Değişikliklerin Amaçları Nelerdir?

Matematik öğretim programındaki değişikliklerin amacı, öğrencilerin matematiksel becerilerini güçlendirmek ve çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde eğitim vermektir. Bu doğrultuda yapılan değişiklikler, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi, problem çözme yeteneklerini artırmayı ve bilimsel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Bakanlıktan paylaşılan yazının devamında yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağı duyuruldu.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞ VE ÖNERİ NASIL BİLDİRİLİR?

Müfredat değişikliği hakkında görüş ve öneri bildirmek isteyenler gorusoneri.meb.gov.tr  adresi üzerinden görüş ve önerilerde bulunacak. e-Devlet aracılığıyla kimlik doğrulaması, kimlik numarası, ad soyad, aracılığıyla görüş ve öneri bildirilebilecek.