Birkaç örnek verecek olursak; 

15 Temmuz 2024 derece ve kademeye göre, Yeni zamlı öğretmen uzman ve başöğretmen maaşları 15 Temmuz 2024 derece ve kademeye göre, Yeni zamlı öğretmen uzman ve başöğretmen maaşları

*Mahmut ÖZER döneminde; 76. Madde Sınavsız, hukuksuz şube müdürü atamaları vicdanları
yaralamıştır. Şoförünü şube müdür yapan bakan olarak milli eğitim tarihine geçmiştir.
*Mahmut ÖZER döneminde; hukuk bypass edilmiştir. Yargı kararıyla hukuka uygun olmadığı
tescillenen 76. Madde şube müdürü atamaları önce göstermelik olarak iptal edilmiş ve ardından aynı
kişiler aynı yerlere atanmıştır.
*Mahmut ÖZER döneminde; MEB Şube Müdürlerinin her yıl, mevzuat gereği yapılan zorunlu yer
değiştirme kılavuzu 5 Haziran 2023 tarihi itibariyle halen yayınlanmamıştır.
*Mahmut ÖZER döneminde; MEB Şube Müdürleri öğretmenlik meslek kanunu dışında bırakılmış,
uzmanlık ve başöğretmenlik hakları verilmemiştir.
*Mahmut ÖZER döneminde; MEB Şube Müdürleri öğretmenevlerinde uygulanan indirimlerden bile
yararlandırılmamıştır.
*Mahmut ÖZER döneminde; MEB Şube Müdürlerinin hak arama taleplerine duyarsız kalınmış, MEB
Şube Müdürleri sosyal medyadan hak arama mücadelesi başlatmak zorunda kalmıştır.
*Mahmut ÖZER döneminde; Yıllarca öğretmenlik, okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü
görevinden sonra görevde yükselme sınavını kazanarak terfi eden MEB Şube Müdürleri özlük ve mali
haklar noktasında astlarından geride bırakılmıştır.
*Mahmut ÖZER döneminde; MEB Şube Müdürleri görevde yükselirken aylık gelirde geriye
düşmüştür.
Şube Müdürlerinin yaşadığı sıkıntılar, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve
Eğitim Müfettişleri için de geçerlidir.
Bir dönem MEB Müsteşarlığı görevini yürüten yeni Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf TEKİN’in
Kurumsal tecrübesinin MEB Şube Müdürlerinin sorunlarının çözüme kavuşturulmasında fayda
sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Bakanımızın gelişi, yıllardır örselenen MEB Şube Müdürlerini
umutlandırdı. Türkiye Yüzyılı’nın yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf TEKİN’e başarılar diliyorum.

Serdar GÜNDÜZ
Liyakat-Sen Genel Sekreteri