Öğretmenlere 3 oturum yeni sınav görevi Öğretmenlere 3 oturum yeni sınav görevi

Eğitim Gücü Sen Olmaz Denileni Hukukun Gücü ile Yaptı. Kaza Geçirip Felç olan Öğretmenin İptal Olan Ataması Hukuktan Döndü!

İzmir ili Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde,memur olarak görev yapan üyemiz, Engelli Personel Ataması ile yıllar sonra hayali olan öğretmenlik mesleğine başlamak üzere, Çiğli ilçesindeki ataması gerçekleştirilen okuluna giderken geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, felç olmuş ve hastanede tedavi gördüğü için görevinebaşlayamamıştı. Üyemizin ayrılma ve başlama işlemlerinin rapor bitiminden sonraya bırakılmasına yönelik talebi, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmişti. Üyemizin elde ettiği öğretmenlik hakkı elinden alınmışken, sendikamızın üyemiz adına açtığı davada İzmir 8.İdare Mahkemesi 2024/100 no'lu kararına göre:”…sağlık kurulu raporunun düzenlendiği görülmekle anılan rapor doğrultusunda davacının 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi uyarınca haklı mazeretinin idare tarafından kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmakla 657 sayılı Kanun'un 63. maddesi uyarınca tesis edilen dava konusu işlemlerin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan; davaya konu işlemin davacının çalışma hayatına ilişkin olduğu dikkate alındığında, dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç zararın doğabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halindetelafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun’un 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına… 18/03/2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.” Hükmüylemahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.Personel Genel Müdürlüğünün ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün savunmada ileri sürdüğü “Kanunun lafzına bakıldığı takdirde idareye takdir hakkı tanınmadığı, emredici olduğu, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda dava konusu işlemin tesis edildiği, hukuka aykırılık bulunmadığı” gibi gerekçelerin hiçbiri hukuk tarafından kabul görmeyerek üyemizin hakkı teslim edilmiştir.

Emsal niteliğindeki bu kararla hala hastanede tedavisi süren üyemizin kazanmış olduğu öğretmenlik hakkının elinden alınması önlenmiştir. Sendikamız her zaman üyelerinin haklarını savunmaya ve her konuda hukuk mücadelesi vermeye devam edecektir.