Öğretmene rotasyonda dengeleri değiştirecek son dakika açıklaması Öğretmene rotasyonda dengeleri değiştirecek son dakika açıklaması

Türkiye, İstanbul'da okul müdürü olarak görev yapan bir öğretmenin, öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi ile bir kez daha sarsıldı. Öğretmenlere yönelik şiddetin bitmemesi nedeni ve yaşanan saldırıyı protesto etmek için çok sayıda sendika 10 Mayıs 2024 Cuma günü için iş bırakma kararı aldı. Cuma günü çok sayıda öğretmen sendika kararına uyarak derse girmeyecek ve iş bırakacak. Peki bu öğretmenlere ceza verilebilir mi? İşte detaylar:

Binlerce öğretmen iş bırakma eylemine katılacak. Çok sayıda sendika, iş bırakma kararı alacak üyelerine bu kararı tebliğ etti. Öğretmenler bu kararlar doğrultusunda iş bırakma eylemine katılacak. Eğitim camiasının beklentisi ise bu eylemin ardından eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin durması ve halkın daha duyarlı hala gelmesi. Ancak eyleme katılacak öğretmenler de eylem nedeni ile herhangi bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalıp kalmayacağını merak ediyor.

SENDİKA EYLEMİNE KATILAN MEMURA CEZA VERİLEBİLİR Mİ?

Sendikalar tarafından alınan kararlara uymak ve eylemlere katılma sendika üyelerinin en doğal haklarıdır. Konusu suç işlemek olmadığı sürece üyeler tüm eylemlere katılabilir ve iş bırakma eylemine dahil olabilir.

Memurların ve dolayısıyla öğretmenlerin sendika kararına uyarak bir greve, toplu eyleme ya da gösteriye katılması, disiplin cezası gerektiren bir eylem değildir. Bu, bir “sendikal faaliyet” ve haklı bir “mazeret”tir. Bu nedenle eyleme katılan öğretmenlere ceza verilemez.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2009/1063 Karar No: 2013/1998 ile sendika eylemine yönelik olarak verdiği kararında; Sendikanın eylem kararına uyarak göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğine vurgu yapıldı.
Bu karardan da anlaşılacağı üzere, sendikaların eylem kararı mazeret kapsamına dahil olduğundan idari ceza kapsamına alınamaz. 
Sendikaların bir günlük iş bırakma kararına uyan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılması beklenmiyor. Özellikle bir öğretmenin öldürülmesinin derin üzüntüsünü yaşayan eğitim camiasının bu eylemde bakanlık yetkilileri tarafından da desteklenmesi bekleniyor.
Diğer prosedürler ise sendikalar tarafından öğretmenlere bildirilecektir.