İl İçi Atamaya 3 Yıl Şartı Aranmadan Başvurabilecek 6 Öğretmen Grubu. İl içi öğretmen atamada 3 yıl şartı aranıyor. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu yapabilmesi için bulunduğu kurum/okulda en az 3 yıl süre ile görev yapması gerekiyor. Anca bazı öğretmenler il içi atamada 3 yıl görev süresini doldurmak zorunda değil. Peki hangi öğretmenler 3 yıl şartı olmadan il içi öğretmen atamasına başvuru yapabilir. Sitemizin yazarı Sedat Değer cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığımız, Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Atama takvimini yayınlayacağında öğretmenlerin özellikle merak ettiği konulardan birisi de “hangi öğretmenlerin 3 yıl şartı aranmaksızın il içi atama isteğinde bulunabilecekleri”  oluyor . Eğitimci yazar Sedat DEĞER bu konudaki merakı gidermek adına geçmiş tecrübeleri ve mevzuat bilgisiyle örnekleriyle açıklayarak 3 yıl şartı aranmaksızın başvuru yapabilecek 6 öğretmen grubunu yazdı.

1) Zorunlu Hizmet Sayılmayan Okuldan Zorunlu Hizmet Sayılan Okula Tayin İsteyecek Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Öğretmenler

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

*Zorunlu hizmet yükümlüsü olan öğretmenlerden (mazeretinden dolayı ertelenenler dahi),

*Şu an çalıştığı okulu zorunlu hizmet sayılmayan öğretmenler (1.-2.-3. Hizmet Alanı)

* Zorunlu Hizmet sayılan (4.-5.-6. Hizmet Alanı) okulları tercih etmek kaydı ile il içi atamaya 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın başvuru yapabilir.

Örnek :  Şubat ayında eş mazeretinden Muğla’nın Milas İlçesinde bulunan ve 1. Hizmet bölgesi 1. Hizmet alanı yani zorunlu hizmet sayılmayan okul olan Sakarya Ortaokuluna Türkçe Öğretmeni olarak atanmış ve zorunlu hizmeti eşinden dolayı her sene ertelenen “a” öğretmeni 1. Hizmet Bölgesi 6. Hizmet Alanı yani zorunlu hizmet sayılan okul olan Milas Sakarkaya Ortaokuluna tayin istemek isterse 3 yıl çalışma şartı aranmadan başvuru yapabilir.

2)  Başvuru Sonrası 31 Aralık Tarihine Kadar Zorunlu Hizmetini Tamamlayacak Öğretmenler

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Kısacası zorunlu hizmet yükümlülüğü bu yıl 31 Aralık tarihine kadar bitmiş olacak olan öğretmenler aynı okulda 3 yıl çalışma şartına bakılmaksızın 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına il içi atama isteğinde bulunabilirler.
Özetle;

* 31 Aralık tarihine kadar zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayacak olan öğretmenler,

* Zorunlu Hizmet Sayılmayan okullara (1.-2.-3. Hizmet Alanı),
İsterlerse 3 yıl çalışma şartı aranmadan il içi tayin isteğinde bulunabilecekler.

Örnek ;  Geçen yıl isteğe bağlı İl İçi, il dışı veya mazeret tayini ile Muğla’nın Milas İlçesindeki 1. Hizmet Bölgesi 6. Hizmet Alanı yani zorunlu hizmet sayılan Ortaköy Ortaokuluna gelip 31 Aralık  tarihinde kadar zorunlu hizmetini tamamlayacak ise, istemesi halinde zorunlu hizmet sayılmayan ve 1. Hizmet Bölgesi 3. Hizmet Alanı olan Beçin Ortaokuluna 3 yıl çalışma şartı aranmadan il içi atamaya başvuru yapabilir.
Önemli Not: Yani zorunlu hizmetini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayacağı için isterse geçen yıl isteğe bağlı il içi ile tayin olsa da 3 yıl çalışma şartı aranmadığı için il içi atamaya bu yıl da başvuru yapılabilir.

3) İl İçi Atama Başvuruları Öncesi Zorunlu Hizmetini Bulundukları Okulda Tamamlamış Öğretmenler

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

* Zorunlu Hizmetini bulunduğu okulda başvuru öncesi tamamlamış,

Öğretmenlerin 14 günlük maaş zam farkı miktarı, fark ödemesi bankaya yatırılacak tarihi Öğretmenlerin 14 günlük maaş zam farkı miktarı, fark ödemesi bankaya yatırılacak tarihi

* 31 Aralık tarihi itibariyle 3 yıl çalışma şartını doldurmamış öğretmenler de,

* Zorunlu Hizmet Sayılmayan okullara (1.-2.-3. Hizmet Alanı), İsterlerse 3 yıl çalışma şartı aranmadan il içi tayin isteğinde bulunabilecekler.

Örnek :Geçen yıl il içi tayin ile ,Muğla’nın Milas İlçesindeki 1. Hizmet Bölgesi 4. Hizmet Alanı olan Kıyıkışlacık ortaokuluna gelerek zorunlu Hizmetini 30 haziran tarihinde bitiren fen bilimleri öğretmeni eğer isterse zorunlu hizmet sayılmayan 1. Hizmet Bölgesi 3. Hizmet Alanı olan Derince Ortaokuluna 3 yıl çalışma şartı tutmasa dahi il içi atama ile başvuru isteğinde bulunabilir.

Dipnot; Milli Eğitim Bakanlığımız kafalarda soru işareti kalmasın diye ,Zorunlu hizmetini 31 aralık Tarihine kadar tamamlayacak öğretmenler ile zorunlu hizmetini tamamlamış öğretmenleri ayrı ayrı hükümlerde değerlendirerek aynı hakkı tanımaktadır.

4) ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler

Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

* Bulunduğu okulda ihtiyaç veya norm fazlası öğretmenler,

Norm fazlalığın giderilmesi adına 3 yıl çalışma şartı aranmadan il içi atama isteğinde bulunabilirler.
Örnek : Geçen yıl İsteğe bağlı İller arası atama tayini ile Muğla’nın Milas İlçesindeki Cumhuriyet Ortaokuluna atanan ama Ekim ayı norm güncellemesi ile okulunda norm fazlası olan matematik öğretmeni olan  “a” öğretmeni bulunduğu okulda 3 yıl çalışma şartı tutmasa da norm fazlası konumunda olduğu için il içi atama isteğinde bulunabilir.

Dipnot : Norm Fazlası öğretmen eğer zorunlu hizmet yükümlüsü ise il içi tayin isteğinde sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilir.  

Sözleşmeli Öğretmenler İçin Not: Bu haktan sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmenler yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden 31 Aralık  tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süre şartı aranmayacaktır.

* Şu an sözleşmeli öğretmen olan öğretmenler okullarında ihtiyaç veya norm fazlası olsa bu maddeye dayanarak il içi atama talebinde bulunamazlar,

* Ama 3 yıllık sözleşmeli öğretmen çalışma şartını doldurup kadroya geçmiş ve şu an norm fazlası veya ihtiyaç fazlası olan öğretmenler, 31 Aralık tarihine kadar 1 yıl kadrolu çalışma şartı aranmaksızın il içi atama isteğinde bulunabilirler.

5) Okul Müdür veya Okul Müdür Yardımcıları

İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Kısacası

* Okulunda Müdür veya Müdür Yardımcısı olan öğretmenler,

Yöneticilik görevinden ayrılmak isteyip öğretmen olarak il içi atamaya başvurmak isterse 3 yıl çalışma şartı aranmadan başvurma haklarına sahipler.
Örnek : Ekim’de Muğla’nın Milas İlçesindeki Semiha Altunkan İlkokulu’nda okul müdürü olarak göreve başlayan “A” kişisi bulunduğu okulda görev süresi 9 ay olup 3 yıl çalışma şartı tutmasa da öğretmen olarak il içi atama isteğinde bulunabilir.
Dipnot: Eğer tayin isteyecek öğretmenin, zorunlu hizmet yükümlülüğü var ise (erteleniyor olsa da) sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilir. Bu hususu gözeterek tayin isteğine karar vermelerini tavsiye ederim.

6) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

* Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler,

İl içi tayin isteğinde bulunursa 3 yıl çalışma şartı aranmaz.

Örnek : Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde 1 yıldır görev yapan arapça öğretmeni 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın il içi atamaya başvuru yapabilir.

Sedat DEGER
Eğitimci Yazar/Mevzuat Uzmanı