Milli Eğitim Bakanlığında 2023-2024 eğitim öğretim yılı ile başlayan değişiklik ve değişim rüzgâra devam ediyor. Bakanlık tarafından haftalık ders çizelgeleri ile ilgili güncelleme yapıldı. Güncellemeyle birlikte yeni seçmeli dersler eğitim öğretime dahil edildi. Haftalık ders çizelgesinde yapılan düzenleme ile seçmeli ders sayısı, yeni eklenen derslerle birlikte 30'a ulaştı. Böylece 7 yeni seçmeli ders çizelgeye girmiş oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle birlikte önceki Haftalık Ders Çizelgesinde 23 olan seçmeli ders sayısı güncellenerek 30'a çıkarılmış ve öğrencilerimizin daha fazla ders seçimlerine olanak sağlanmıştır. Ders çizelgesine eklenen yeni seçmeli derslere ait öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmıştır. Yeni seçmeli derslerin öğretim programlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Afet Bilinci Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173639_afetbilincidop.pdf

Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173705_ahlakveyurttaslikegitimidop.pdf

tps://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173732_dijitalsanatlardersiogretimprogrami.pdf

15 Temmuz 2024 derece ve kademeye göre, Yeni zamlı öğretmen uzman ve başöğretmen maaşları 15 Temmuz 2024 derece ve kademeye göre, Yeni zamlı öğretmen uzman ve başöğretmen maaşları

Geleneksel Sanatlar Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173746_gelenekselsanatlardop.pdf

Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173756_gorgukurallarivenezaket_1.pdf

Halk Oyunları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173811_halkoyunlaridop.pdf

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173825_kulturvemedeniyeimizeyonverenlerdop.pdf

Masal ve Destanlarımız Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173834_masalvedestanlarimizdop.pdf

Matematik ve Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173853_matematikvebilimuygulamalaridop.pdf

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173905_okultemellisosyalsorumlulukcalismalaridop.pdf

Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi Öğretim Programı

* Drama Modülü : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173927_oyunveoyunetkinlikleridopdramamodulu.pdf

* Geleneksel Oyunlar Modülü : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173940_oyunveoyunetkinlikleridopgelenekseloyunlarmodulu.pdf

* Satranç Modülü : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173953_oyunveoyunetkinliklerisatrancmoduludop.pdf

* Zeka Oyunları Modülü : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174005_oyunveoyunetkinliklerizekaoyunlarimoduludop.pdf

Proje Tasarımı ve Uygulamaları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174020_projetasarimuygulamalaridop.pdf

Robotik Kodlama Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174032_robotikkodlamadersiogretimprogrami_03.23.pdf

Temel Yaşam Becerileri Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174045_temelyasambecerileriogretimprogrami.pdf

Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174104_turksosyalhayatindaailedop.pdf

Yapay Zekâ Uygulamaları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174117_yapayzekauygulamalaridersiogretimprogrami_3.23.pdf