Maaş Zammı Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Zammına Tam Yansımayacak Maaş Zammı Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Zammına Tam Yansımayacak

Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan  özlük hakları ve ek ders ücretleri açıklaması geldi.

Ali Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Zorluklar Dayanışma, Sorunlar Örgütlenmeyle Aşılır Kamu görevlileri bir elin ataletini değil iki elin bereketini seçiyor ve sendikal örgütlenmeyi önemsiyor. Kamuda yüzde 74’e yükselen örgütlenme oranı yükseköğretim çalışanlarında da artıyor.  Akademik jüri üyeliklerine ücret ödenmesi devam,  Üniv. sıra tahsisli lojmanların %15’inin idari personel için ayrılması devam,  Disiplin Kurullarında sendika temsilcisinin, Üniv. lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunması,  Öğretim görevlisi kadrolarına akademisyenlere geliştirme ödeneğinin, ilave 10 puan daha artırılarak toplamda 20 puan artışla %70 oranında ödenmesi,  Gen. Sekr. yard., fakülte-enstitü-yüksekokul sekreteri, şube müdürü kadrolarına özel hizmet tazminatı oranlarının 20 puan artırılması, Şef kadrolarında bulunan personelin özel hizmet tazminatı oranlarındaki artışın 22 puana çıkarılması,  Üniv. yurtlarında görev alan personele fazla çalışma ücretinin 5 kat artırımlı ödenmesi,  Toplu söz. ikramiyesi 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarı aylık ödenmesi,  Üniv. idari personelin üniversitelerarası yer değişikliğinin YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yapılmasını karar altına alınması, Gibi onlarca kazanımın Eğitim-Bir-Sen olarak verdiğimiz sendikal mücadele ile alınması örgütlenmenin önemini ortaya koymuş oldu. Temel hak ve hürriyetler için verdiğimiz mücadele yükseköğretimde atmosferi değiştirdi. Ülkemizin demokratikleşme mücadelesindeki onurlu duruşumuz güveni artırdı ve ilgiyi topladı. Sıfırdan başlayarak geldiğimiz noktada aldığımız mesafeyi kıymetli görüyorum. Alacağımız mesafeyi önemli buluyorum. 30 yılı geride bıraktık. Ülkenin imkanları ile toplu sözleşmenin gücü ve kudretiyle bu yolculuğu sürdüreceğiz.