2023 Temmuz - Aralık döneminde öğretmenlere ödenecek olan ek ders ücretlerinin ne kadar olacağına yönelik eldeki veriler ışığında hazırlanan detaylar ve mevcut ek ders ücretleri ışığında hesaplamalar şöyle:

2023 Yılının Ocak-Haziran Dönemi ek ders ücretleri şöyle oluşmuştu:

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde uygulanacak maaş katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştı.

2024-2025 okullar ne zaman açılacak yarıyıl tatili ara tatiller ve yaz tatili tarihleri 2024-2025 okullar ne zaman açılacak yarıyıl tatili ara tatiller ve yaz tatili tarihleri

%15 VERGİ DİLİMLİ EK DERS ÜCRETİ

Mevcut maaş katsayılarına göre 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde brüt ek ders ücreti 60,72 ₺, net ek ders ücreti ise 51,15 ₺ oldu.

%20 VERGİ DİLİMLİ EK DERS ÜCRETİ

Yukarıdaki rakamlar standart vergi olan %15 vedgi dilimine göre hesaplandı. Ancak %20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 48,12 ₺ oldu.

GECE EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmenlere ödenen gece ve hafta sonu brüt ek ders ücreti 65,05 ₺ olurken, gece net ek ders ücretleri %15 vergi dilimi için 54,80 ₺, %20 vergi dilimi için 51,55 ₺ olarak gerçekleşti..

2023 Yılının Temmuz-Aralık Dönemi Ek Ders Ücreti:

2023 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak maaş katsayılar henüz açıklanmadı. Ancak mevcut verilere göre daha Şubat ayından itibaren memur maaşlarına enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammı olan %8'lik zammı aşan enflasyon nedeni ile memurlara yapılacak olan zam minimum yüzde 10 civarında oldu. 2 aylık enflasyon verilerine göre aylık enflasyon hesaplandığında maaşlara yüzde 30 civarında zam yapılması olası. Eğer ara bir ek zam yapılmazsa bu durumda ek deers ücretleri de aynı oranda artarak 66,5 TL civarında olacaktır. Aylık enflasyon verileri açıklandıkça yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.

2023 Yılı Vergi Dilimlerine Göre Brüt ve Net Ek Ders Ücret Tabloları

Ek Ders Ücreti Nedir?

Ek ders ücreti, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin maaş karşılığında girmek zorunda oldukları haftalık ders saati sayısını doldurduktan sonra fazladan girdikleri dersler için ders saati başına öğretmenlere ödenen ücrettir.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti, öğretmenlerin derse girdiği ay için geçerli olan maaş katsayısı, gündüz dersleri için 140, gece ve haftasonu dersleri için 150 göstergesi ile çarpılarak hesaplanır. Hesaplana tutardan çalışanın bulunduğu vergi diliminin oranına göre (%15, %20 gibi) gelir vergisi ve damga vergisi (bu yazının yazıldığı tarihte çalışanlar için binde 7,59) hesaplanarak düşülür ve kalan ücret ödenir.

Ek Ders Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır Örnek hesaplama

Gelir Vergisi Dilimi: %15    
Damga Vergisi Oranı: %0,759 (Binde 7,59)    
Maaş Katsayısı: 0,433684    
Gündüz Ücret Katsayısı: 140    
Ders Saati Sayısı: 10    
Brüt Saat Ücreti    : 0,433684 x 140 = 60,72
10 Saatlik Brüt Ücret: 10 x 60,72 = 607,20
Gelir Vergisi Tutarı: 607,20 x 0,15 =  30,67
Damga Vergisi Tutarı:  204,49 x 0,00759 =   1,55
Net Ücret (Ele Geçen): 204,49 - (30,67 + 1,55)  = 172,27