2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. döneminde ğretmenlerin yapacağı dönem sonu iş ve işlemleri ile okul idaresine teslim edilecek evraklar. Bir okulumuzun örnek takvimini sizler için uyarladık. Sizler de kendi okulunuzun durumuna göre uyarlayarak gerekli evrakları hazırlayabilirsiniz.

Ataması Yapılan Öğretmenlerin EVYS Sıkıntısı Devam Ediyor Ataması Yapılan Öğretmenlerin EVYS Sıkıntısı Devam Ediyor

1-Mazeret Sınavları(İzinli,raporlu olanlar)04-12.01.2024

2-Öğretmenlerin Not Girişlerini Tamamlaması15.01.2024

3-E-Okul Not giriş ekranının kilitlenmesi15.01.2024

4-Öğrenci kitap okuma sayıları ve kulüp etkinliklerinin e-okula girişinin yapılması      16.01.2024

5-Öğretmenlerin not fişlerinin Müdür yardımcısından  alarak imzalaması ve teslim etmesi      16-17.01.2024

6-Sınıf Rehber öğretmenlerinin karne, takdir, teşekkür ve ve onur belgeleri ile ilgili işlemlerin (Onur Belgesi verilecek öğrencilere ait dilekçeler Onur Kurulu Başkanından alınıp sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurularak Onur Kuruluna teslim edilmesi,) tamamlanması.Onur Kurulunun evrakları  Müdür yardımcısına teslim edilmesi       15-17.01.2024

7- E-okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri Öğretmen Görüşünün Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi,    17.01.2024

8- Her öğretmenin girmiş olduğu derslerle alakalı olarak Başarıyı Artırma Raporlarını (Ders başarısı özellikle %40 nin altında kalanların 2.Dönem Öğretmenler kurulunda sunmak üzere sınav analizleri,telafi proğramları,yeterince öğrenilemeyen kazanımları sağlamak için oluşturacakları ek çalışma proğram raporlarını )  Müdür yardımcısına teslim edilmesi.    17.01.2024

9- Zümre ders başarı yüzdelerinin Müdür yardımcısına teslim edilmesi   17.01.2024

10-Şube Öğretmenler Kurulu Tutanaklarının Müdür Yardımcısına teslim edilmesi   18.01.2024

11-Sınıf Proje Listelerinin ( e-okula proje konusu ve teslim tarihlerinin girilmesi) Müdür yardımcısına teslim edilmesi   18.01.2024

12-Zümre Başkanları Toplantı Tutanağının ve Zümre Toplantı Tutanaklarının Müdür Yardımcısına teslim edilmesi.  18.01.2024

13-Dönem sonunda ilişik kesecek öğretmenlerin yazılı, performans, proje, kulüp, sınıf rehberliği, zümre tutanakları, ŞÖK tutanaklarını Müdür Yardımcısına teslim edilmesi.  18.01.2024

14- Sosyal Kulüp Dönem Sonu Raporlarının internet ortamında teslim edilmesi  18.01.2024

15- Sınıf Rehber Öğretmenlerinin dönem sonu rehberlik çalışmaları raporlarını ve dosyalarını internet ortamında teslim etmesi. 18.01.2024

16- Karnelerin ortalarına okul mührünün basılması, ilgili bölümlerin imzalanması, Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması, Nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenlerin nöbetleri bulunan günleri imzalaması, Karnelerin Dağıtımının Ders Öğretmenlerince yapılması 19.01.2024

Alınmayan karnelerin ders öğretmenlerince Müdür yardımcısına teslim edilmesi