Doç. Dr. Süleyman Karataş

Doç. Dr. Süleyman Karataş


MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM SEMİNERLERİ ÜZERİNE..

07 Haziran 2019 - 22:01

Bu konularda yapılmış araştırma sonuçlarına neden önem verilmez bir türlü anlamış değilim. Yüksek lisans öğrencim R. Burak Kâhyaoğlu ile yapmış olduğumuz tezde hayli ilginç sonuçlar elde etmesek de malumun ilanı gibi sonuçlar tespit ettik.

Mesela öğretmenlerin sene başında ve sene sonunda yapılmakta olan mesleki gelişim eğitim seminerlerinin genel olarak ne ifade ettiğine ilişkin yanıtları değerlendirildiğinde formalite, zaman ve para israfı, angarya, boş geçen bir süreç, evrak işleri, dedikodu ve toplantılar gibi olumsuz ifadelerden bahsettikleri tespit edilmiştir. Yine sene başında ve sene sonunda yapılan mesleki gelişim seminerlerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin neler olduğuna dair verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde olumlu olarak ifade edilenler; eğitim öğretim için hazırlık yapılması, dönem sonunda kendini ve o yılın nasıl geçtiğini değerlendirme,  ek ders almak, mesleki gelişimlerine katkı sağlaması, öğretme ve öğrenme stratejileri açısından yeni bilgiler edinmek, eğitim sistemindeki değişikliklerden haberdar olmak, eğitim materyallerinin temin edilmesi, toplantılar ile yıl boyunca yapılacak işlerdeki görev dağılımının belirlenmesi, öğretmenlerin kaynaşması, yeni dönemde okutulacak ders materyallerini inceleme imkânına sahip olmak şeklinde bulgulara rastlanmıştır.

Katılımcıların olumsuz olarak ifade ettikleri ise; seminerlerin ezberci, kitabi, teorik ve kâğıt üstünde formalite uygulamalar olması, pratiğe dönük olmaması, seminerin uzmanlar ve konunun profesyonellerince verilmemesi, aynı konuların programa konularak ilgi çekici konuların yer almaması, eğitim ortamlarının uygun olmaması ve öğretmenlerin zoraki katılımı, seminer süresinin uzun olması, devletin gereksiz yere ek ders ödemesi, çok toplantı yapılması ve yapılan çalışmaların denetlenmemesi olarak ifade etmişlerdir. 

Ancak son zamanlarda Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün bu konulara artık daha dikkate değer adımlar attığı ya da atacağı görülmekte olup takdire değer uygulamalar olarak göze çarpmakta. Birkaç örnek verecek olursak; Fransızca dil eğitiminin geliştirilmesine katkıda bulunulmasını hedefleyen iş birliği kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda görev yapan Fransızca öğretmenlerine yönelik "mesleki gelişim sertifika programı"nın düzenlenmesi planlanmıştır. Yine 1 milyon öğretmene yönelik yeniden yapılandırılan mesleki gelişim programları ile online ve yüz yüze eğitim platformlarının planlandığı proje kapsamında öğretmenler önce online eğitimlere daha sonra ise AFAD ve KIZILAY iş birliğinde düzenlenen yüz yüze eğitimlere katılacaklardır. Bu tür uygulamaların fayda getireceğini söylemeden geçemeyeceğim.

Çalışmamızın bulgularından hareketle Mesleki gelişim çalışmalarıyla ilgili bazı önerilerimiz:

1. Sene başı mesleki gelişim semineri en fazla 10 iş günü olmalı, sene sonu mesleki gelişim seminerleri kaldırılmalıdır.

2. Seminer döneminde öğretmenlere ödenen ek ders ücreti gözden geçirilmedir.

3. Seminer içerikleri oluşturulurken öğretmen fikirleri de alınmalı ve içeriğin öğretmenlerin ilgisini çekecek konulardan oluşturulmasına özen gösterilmelidir.

4. Seminer konuları konunun uzmanlarınca ve profesyonel bir şekilde, zümre olarak, yahut branş branş verilmesi sağlanmalıdır.

5. Seminerler verimli geçmesi için uygun fiziki, teknik ve teknolojik ortamlar oluşturulmalıdır.

6. Zorunlu kitap ve makale okuma, film izleme etkinliklerinden vazgeçilerek bireyin kendi isteğiyle katılabileceği etkinliklere yer verilmesi sağlanabilir.

7. Mesleki seminerlerin bireyin kişisel ve mesleki gelişimi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanabilir.

8. Derslerle ilgili yöntem teknik strateji gibi konuların yanı sıra yenilenen öğretim programlarına ve ölçme değerlendirme çalışmalarına yer verilmesi sağlanabilir

9. Mesleki seminerler esnasında yahut seminer bitiminde yapılan çalışmaların mutlaka okul yöneticileri ve eğitim denetmeleri tarafından denetlenmesinin sağlanması gerekmektedir.

10. Seminerlere katılım konusu zorunlu halden çıkarılarak isteğe bırakılmalıdır. İsteyen öğretmen ve idareci istediği konuda istediği zaman seminer eğitimini almalıdır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum